OVERWEGING ZONDAG 18 JULI 2021 DOOR PASTOR J. ADOLFS

LEZINGEN: JEREMIA 23,1-6; MARCUS 6,30-34

Het was me het weekje wel…:
-Het overlijden na een aanslag van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.
-De wateroverlast (watersnood) in Limburg. België, Duitsland en Oostenrijk.
-Nederland op code rood, gezien het aantal coronabesmettingen.

En dan wordt deze periode van het jaar ‘vakantie’ genoemd: over een rustpauze gesproken! Wat is wijsheid, hoe te reageren: wie zal ons raden? 

Jezus nodigt zijn apostelen in het evangelie van vandaag ook uit om wat rust te nemen. Het komt er niet van, want het volk blijft aandringen omdat ze zoeken naar een herder in hun omstandigheden. Jezus herkent dit met zijn uitspraak: ‘zij zijn als schapen zonder herder‘. In Hem zien zij een herder. 

Maar nu eerst terug naar de zojuist genoemde drie rampen van de afgelopen tijd. In de eerste lezing van vandaag uit het Oude Testament is sprake van slechte leiders, die het volk niet leiden in situaties die vragen om ‘wat te doen?’ en ‘hoe aan te pakken?’ Natuurlijk gaat elke vergelijking mank, maar wat is wijsheid in onze huidige omstandigheden?Goede raad is duur! De profeet Jeremia doet vandaag de belofte dat er een wettige afstammeling van David zal opstaan, die de naam zal dragen: de Heer, onze gerechtigheid. Wij hebben later die naam vertaald in Jezus van Nazareth, in zijn doen en laten. Recht en gerechtigheid verlenen, elkaar recht doen: daar gaat het om. 

Of Peter R. de Vries gelovig was, dat weet ik niet. Maar ik las in een krantenartikel deze kop: De R in zijn naam had ook kunnen staan voor Rechtvaardigheid. Wie zal het kunnen ontkennen? Mag ik ook nog deze uitspraak van Peter R. hier  laten klinken, die op zijn rechterschouder stond getatoeëerd: ‘Alles wat nodig is om het kwaad te laten overwinnen is dat goede mensen NIETS doen’. Dus…

Ja en de wateroverlast: welk recht is daar WEL te  doen? In ieder geval niet aan  ramptoerisme doen, maar misschien een gift op 777 van het Nationaal Rampenfonds overmaken. De opbrengst zal gaan naar burgerinitiatieven om de schade van de watersnood te herstellen. Het geld gaat niet naar particulieren of bedrijven, maar naar kleinschalige initiatieven. Er zal ook geld besteed worden aan posttraumatische zorg. Ik ben vaak in de zomer op vakantie geweest in Valkenburg: wat heb ik daar altijd genoten. Nu moet ik er natuurlijk niet aan denken, maar je zal er maar wonen en wat te zeggen van het verlies aan have en goed! Als we IETS kunnen  doen…. 

De coronacrisis heeft in ons land de kleur rood gekregen. Dit kan gevolgen hebben voor vakanties, zeker naar het buitenland. De bekende coronaregels van anderhalve meter, handen wassen en misschien toch nog mondkapjes dragen: het zijn maatregelen om IETS te doen om onze gezondheid te waarborgen en de kleur te veranderen. Zo kunnen wij HERDERS zijn voor elkaar, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. 

Jezus had medelijden, zegt het evangelie van vandaag, met de volgelingen die in nare omstandigheden verkeerden. Nu vind ik ‘medelijden’ altijd een wat naar woord, want het lijkt o zo gauw op ‘zielig ‘. Maar als je medelijden wat vrij uit het Grieks vertaald, dan staat het voor : ‘in hart en nieren getroffen worden’. Mogen wij ons getroffen weten om, naar beste vermogen, recht te doen waar dit gevraagd mag worden. De Bijbelverhalen lijken vandaag uit en voor het leven gegrepen! 

AMEN 

GEDACHTE: GEEF MIJ HET MAAR MEE!

Al je onrust, je twijfel, je woede, je tranen:
geef mij het maar mee.
Dan heb ik voor twee.
En je onlust, je pijnen, je zoeken, je vragen:
geef mij het maar mee.
Ik vraag wel l voor twee:
want vandaag is het mijn beurt.

Al je schepen die omslaan, je vallen en opstaan:
geef mij het maar mee.
Ik struikel voor twee.
Al je angstige dromen, die uit kunnen komen:
geef mij ze maar mee.
Ik vrees wel voor twee:
want vandaag is het mijn beurt.

Je ver weg zijn, dichtbij zijn, je nemen, je geven:
geef mij het maar mee.
Ik leef wel voor twee.
Je gevangen, je vrij zijn, je dood en je leven:
geef mij het maar mee.
Ik sterf wel voor twee.
want vandaag is het mijn beurt.
Maar morgen is het weer jouw beurt.
Rust uit, dicht bij mij,
want die morgen komt gauw.
En morgen, dat weet ik nu al:
vraag ik hetzelfde aan jou.