Cloudwolk Pinksteren

Margaret Kapper selecteerde mooie teksten rond het feest van Pinksteren.

We rollen de steen (uit Hemel en aarde)

Soms lijkt je wereld donker, zijn je gedachten zwart.
Dan liggen angst en pijn, verdriet als stenen op je hart.
Wie rolt er dan zo’n steen weg? Wie geeft je dan weer zin?
Wie geeft je moed, vertrouwen, voor een heel nieuw begin?

Met hulp wordt alles lichter, met aandacht iemand blij
Door opstaan voor een ander, draag je een steentje bij.
We stropen op de mouwen, geen mens kan het alleen.
De schouders gaan eronder: samen rollen we de steen. 

Door Kris Gelaude

De geest van God gebeurt. Tot op vandaag.
Hij heeft een aangezicht, Hij spreekt en zwijgt.
In alledaagse feiten en in het menselijk verhaal, dat mij ter harte gaat,
Is Hij de vinger, die beroert, mijn onrust en geweten.
Hij wekt verwondering, is onvervuld verlangen.
Maar tegelijkertijd de taaiheid en het stil verweer,
dat iemand soms doet zeggen:
“En toch, het was niet tevergeefs”.

De geest van God is meer, want zie,
mensen, zo kwetsbaar als ze zijn,
Staan op om onmacht en angst te ontgroeien.
Iets gaat ten onder, er komt iets nieuws,
de een wordt aan de ander te verstaan gegeven.
De Geest herstelt en herbegint,
met niets als gist in ons bestaan.
En verder dan wij zien,
door armoe en benauwenis,
schept hij ruimte om te leven.