St. Urbanuskerk Bovenkerk - detail beeld Jezus en Maria

Bouwpastoor Brouwer wilde de St. urbanuskerk in Bovenkerk toewijden aan Maria Onbevlekt Ontvangenis, maar de Bisschop besloot anders. Hoe is dit feest ontstaan en wat heeft Pastoor Eugène Jongeren met Maria?

St. Urbanuskerk Bovenkerk - detail glas-in-lood Mariakapel
Detail glas-in-lood Mariakapel.
Pastoor Brouwer wilde destijds dat de kerk van Bovenkerk toegewijd zou worden aan Maria Onbevlekte Ontvangenis, echter hij kreeg hier geen toestemming voor van de bisschop van Haarlem het moest de H. Urbanuskerk worden.

Vandaag vieren we het feest van de onbevlekte Ontvangenis van Maria. De eigenlijke datum is 8 december maar omdat de zondagsliturgie van de advent voorgaat op dit feest is deze feestdag dit jaar verplaatst naar 9 december. Dit dogma werd in 1854 door de paus afgekondigd. Het werd vooral bekend doordat de heilige Bernadette van Soubirous in Lourdes van de verschijnende maagd te horen kreeg dat zij, Maria Onbevlekte Ontvangenis was. Dit geloofsgeheim bevestigt de bijzondere positie van de moeder van Jezus door te stellen dat zij zonder erfzonde werd verwekt en ter wereld kwam. De geboortedag van Maria is 8 september. Zoals Eva de moeder van alle levenden is, de oermoeder van alle mensen die geboren worden in een wereld van gebrokenheid. Zo is Maria de moeder van de Verlosser.

Wat heb ik met deze gedachtenis?

Toen ik 16 jaar was ben ik voor de eerste keer naar Lourdes geweest. In deze plaats voelde ik mij meteen thuis en ik werd geraakt door zoveel mensen die ziek zijn of gehandicapt, hoe deze mensen geholpen werden door zoveel vrijwilligers. Juist in Lourdes staat de lijdende mens centraal. Sommige mensen gaan naar Lourdes in de hoop dat zij beter worden. Ik denk dat het grootste wonder is dat Maria vandaag de dag nog voor zoveel mensen een beeld is van geloof hoop en liefde.

Ik ben na die ene keer nog heel veel keer in Lourdes geweest en heb daar ook als brancardier mijn steentje mogen bijdragen en later ook in L’hospitalitè du Lourdes. In Lourdes is een begin gemaakt voor mijn keuze om theologie te gaan studeren later om priester te worden. Lourdes een plaats die mij dus zeer dierbaar is.