St. Urbanuskerk Bovenkerk - Pastoor Eugène Jongerden

Voorafgaand aan de overweging waren de volgende lezingen:

  1. Eerste lezing Profeet Jesaja 35: 4-7a
  2. Lezing uit het heilig Evangelie Marcus 7: 31-37

Zin en onzin van een selfie

Jezus geneest eerste een doofstomme, zodat hij opnieuw kan horen en spreken en legt vervolgens een spreekverbod aan hem en de omstanders op. Als Jezus zo graag wilde dat de doofstomme niet zou spreken dan had Hij hem beter niet kunnen genezen. Toch heeft Jezus het wel gedaan. Want Jezus gunde het de doofstomme om op een normale wijze in de samenleving te kunnen functioneren. We kunnen een paar vragen hierbij stellen. Waarom dat spreekverbod? Wat wilde Jezus dan met het spreekverbod voorkomen? Als Jezus vandaag zou geleefd hebben, zou Hij dan niet eerder een selfie verbod dan een spreekverbod hebben opgelegd?

De uitverkorenen

Het evangelie geeft op deze vragen geen antwoord. Vandaar dat elk antwoord een beetje gissen en raden is. Maar misschien vinden we een richting van antwoord in een brief van de heilige apostel Jakobus. De apostel geeft in zijn brief de volgende vermaning: Gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij? We zijn misschien geneigd eerder een rijk persoon met heel veel eer te behandelen alleen maar omdat hij/zij rijk is. En vaak kijken we op een arme neer. Vervolgens schrijft Jacobus in zijn brief: Want God kijkt anders naar een arme, God heeft de armen uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk.

Jezus stelt God centraal

Misschien wil Jezus met zijn spreekverbod het spreken en handelen vanuit menselijk opzicht inperken. Jezus wil voorkomen dat noch Hijzelf, noch de doofstomme centraal in het licht komen te staan. De enige die Jezus centraal wil plaatsen is God, Zijn en onze Vader. De genezing van de doofstomme dient enkel om God te eren, om Gods goedheid zichtbaar te maken, om Gods redding te verkondigen. Zoals de profeet Jesaja in de eerste lezing Gods redding aankondigt: Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Het is God die redding brengt, want Hij houdt zich aan zijn woord.

Een selfie met Jezus

Als Jezus vandaag in ons digitaal tijdperk met zijn sociale media geleefd zou hebben, zou Hij misschien aan de doofstomme en de omstanders in plaats van een spreekverbod een selfie verbod opgelegd zou hebben. Want wie van ons staat niet graag zoals dit gaat met beroemdheden, met Jezus zelf op een selfie. Een selfie dat we tot eigen eer en glorie zouden uploaden naar een of andere sociaal netwerksite. En dat opnieuw tot eigen eer en glorie, vele malen gelinkt, zou worden. Hoe verleidelijk dit ook is en hoe normaal we dit de dag van vandaag vinden.

Kijken met de ogen van de arme

Laten wij openstaan voor mensen die door onze maatschappij vaak aan de zijlijn geplaatst worden. Eigenlijk zouden wij met hen een selfie moeten maken, met een zieke of een vreemdeling of een dakloze. Want het gelaat van een zieke, een vreemdeling een dakloze, een arme een vluchteling, is het gelaat bij uitstek van Christus zelf. Zei moeder Therese ook niet: Wanneer je kijkt in de ogen van een arme zie je het gelaat van Christus.

Dit weekend las ik in de krant over het manifest: Oog voor elkaar. Kijk de ander eens recht in de ogen en vraag hem of haar hoe het echt met hem of haar gaat. Kijk om je heen, wij leven soms in een niemandsland, los van elkaar. Sta Open….Effeta.

Amen.