Pasen vieren in een Coronatijdperk? Dat lijkt toch een grote tegenstelling. Is Pasen niet het feest van verrijzenis, vreugde en blijdschap om het nieuwe leven, door de dood heen?

Leven wij nu in een wereld waarin het Coronavirus overheerst? Lijden, dood en verdriet om het heengaan van een dierbare, onzekerheid en zorg over je leven, je familie, je voortbestaan.

Pasen is dit jaar dus echt heel anders dan voorgaande jaren.

Maar toch gedenken wij dit jaar Pasen. Pasen als teken van geloof en vertrouwen. Vertrouwen hebben in het leven, eens voortgeleefd in een mens. Een mens Jezus die Licht bracht, daar waar het duister was.

Immers, Hij was het licht in het leven van zijn moeder Maria en van Maria Magdalena. Hij was het licht in het leven van zijn apostelen. Jezus bracht het Licht in het leven van de overspelige vrouw en van de gelovige Romeinse honderdman.

Hij was het licht in het leven van zieken, van blinden, lammen, kreupelen, doven en stommen.

Jezus was het licht in het leven van Lazarus, van de tollenaar Zacheüs en van het dochtertje van Jaïrus. Jezus was het Licht in het leven van die vijfduizend mannen en vrouwen die getuigen waren van de broodvermenigvuldiging.

Jezus leven was als een licht gezet op een standaard, opdat iedereen het zou kunnen zien. De dood, de dood op het kruis heeft geen einde gemaakt aan het Licht. De dood heeft niet als een domper dit licht kunnen doven.

Daarom gedenken ook wij dit jaar Pasen. Pasen, opdat wij het Licht van ons leven niet verloren laten gaan, maar door het Licht heen vertrouwen blijven hebben in ons leven. Want ondanks alles wat er om ons heen gebeurt zijn er ook kleine lichtpuntjes. Ik denk dan aan alle mensen in de zorg die keihard werken voor hun zieke medemens. Maar ik denk ook aan alle kleine en grotere initiatieven die er genomen worden om de ander nabij te zijn. Ook al zijn we dan fysiek niet dicht bij elkaar, we zijn wel met elkaar verbonden.

Pasen gedenken
telkens weer
waar verrijzenis gebeurde
onderweg soms ongezien en ongekend
geruisloos woordeloos
maar kwetsbaar sterk.
Meestal werk van samen dromen
en profetenwoorden
als uit een mond,
handen in elkaar
blik op morgen
verder streven
utopie en visioen
Leven
dichterbij gehaald.
Pasen vieren
telkens weer
waar warmhartige liefde
sterker bleek dan dodende
onverschilligheid onderweg.
Pasen is opnieuw beginnen.

Dat dat Licht van Christus moge schijnen in ons hart.
Dat dat Licht van Christus moge schijnen voor mensen in nood.
Dat dat Licht van Christus moge schijnen in onze wereld.

Zalig Pasen
Pastoor deken Eugène Jongerden