Vandaag vieren we de feestdag van Sint Cecilia, de patrones van de kerkmusici en van alle muzikanten, zangers en bidders. Toen Cecilia werd onthoofd zong haar hart tot God. In de kerk, in de vieringen neemt onze lofzang en muziek een belangrijke plaats in. De psalmen zingen dat God troont op de lofzangen van zijn mensen.

Van een rabbi is bekend dat hij veel te veel zong. Zijn antwoord luidde:” Ik bid terwijl ik zing, of eigenlijk zing ik biddend”.

Een bekend spreekwoord luid: ‘Zingen is dubbel bidden’.

Wat heb ik met St. Cecilia?

Ik heb  gezongen bij diverse koren. Zoals de Koorschool St. Vitus vanaf mijn 9e jaar, later op het kerkkoor  en een paar oratoriumkoren. Rond het feest van Cecilia werd er altijd een gezellige avond georganiseerd.

Ook zijn er veel kerkkoren genoemd naar St. Cecilia.

Ik wens alle zangers heel veel inspiratie en plezier met zingen.

St. Cecilia wordt vaak afgebeeld met een muziekinstrument.

Pastoor Eugène Jongerden