Heel Amstelland Zingt

Na de bemoedigende woorden van Leo Fijen op 15 september 2018 konden we niet vermoeden dat de wereld nog diezelfde avond op z’n kop kwam te staan. Door de brand zijn we verhuisd naar het Noorddamcentrum. Daar is een nieuwe plaats van ontmoeting ontstaan. Vlakbij de plek des onheils en daar zien we wekelijks de voortgang van het werk aan de kerk. De saamhorigheid is groot en elk weekeinde komen we met ca. 200 man bij elkaar. De locatie went snel, want het is lekker warm, de jas kan uit, de stoelen zitten goed en er is achteraf een lekker kopje koffie/ thee en gelegenheid voor een praatje. Afgelopen zondag hadden we de primeur dat de altaartafel die de brand in de kerk heeft overleefd weer in gebruik is genomen.

Als gemeenschap blijven we bij elkaar

Afgelopen maand kwam er echter een nieuw dilemma naar voren. Het rooster voor de zondagse vieringen in 2019 kon niet dekkend gevuld worden met vieringen. Hoe ga je daarmee om? Het aantal opties is beperkt. We weten dat we welkom zijn op andere locaties. Als we die gemakkelijke optie kiezen en geen zondagse vieringen meer doen, zal onze gemeenschap snel versplinteren. De oudere en minder mobiele kerkganger wordt daar de dupe van. Ook jonge gezinnen zullen weg blijven van een plek waar ze geen binding mee zullen voelen. En dat is beslist niet wat we willen, want onze droom als locatieraad is dat we als complete gemeenschap weer terug gaan in een herstelde kerk. En daar horen we allemaal bij van jong tot oud, gezond of ziek; geen uitzonderingen.

Parochianen doen steeds meer

Het is geen nieuws dat parochianen steeds meer de dragers van hun gemeenschap worden, terwijl het aantal pastores en diakens afneemt. We kunnen twee zondagse vieringen vanuit R.K. parochie Amstelland ingevuld krijgen, waarvan tenminste één viering met de eucharistie. Een gemiddelde maand heeft 4 zondagen, dus voor de twee nog niet ingevulde zondagen introduceren we nieuwe concepten, voor en door parochianen. Hier hadden we bedenktijd voor nodig en dat is de reden van een rooster in het parochieblad Spirit waar het Noorddamcentrum nog niet in voor kwam. We moesten u helaas in onwetendheid laten, maar gelukkig is er hoop.

Geef je op voor “Heel Amstelland zingt”

Een gelegenheidskoor zingt samen met de aanwezige parochianen Nederlandstalige bekende kerkliederen. Het gelegenheidskoor wordt in hoofdzaak gevormd door vrijwilligers uit onze huidige koren.
Het repertoire is beperkt en er is een gezongen geloofsbelijdenis. De lector heet welkom, leest een aantal Bijbelteksten, houdt de voorbeden en sluit af met de zegen.

We zoeken: organist, 15 koorleden, organisator en lectoren.
Ik doe mee aan “Heel Amstelland zingt” en geef mijn actieve bijdrage door via e-mail of neem contact op met het secretariaat.

Geef je op voor “Het Woord voorop”

In deze bijeenkomsten staat het woord uit de Bijbel voorop. Over verschillende zalen van het NDC hebben we groepen met eigen gespreksleiders. Elke gesprekleider heeft over één of meerdere zondagen een gespreksthema. De gespreksleider begint met het ontsteken van het licht en een gebed en sluit af met de zegen. Daarnaast is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/ thee.

We zoeken: gespreksleiders
Ik doe mee aan “Het Woord voorop” en geef mijn actieve bijdrage door via e-mail of neem contact op met het secretariaat.

Leo Fijen inspireert

Vlak voor de brand werden we als vrijwilligers bemoedigend toegesproken door Leo Fijen. Zijn 10 punten vormen een belangrijke inspiratie om te komen tot de invulling van het huidige rooster. Leest u maar eens zijn 10 punten op onze website door, want drie punten springen er voor ons uit: 2. blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf bij elkaar, 6. doorbreek de sprakeloosheid en 10. communiceer meer dan ooit en vertrouw op de Heilige Geest. Niemand kon bevroeden op 15 september dat we deze bemoedigende woorden nu zo hard nodig hebben. Met bovenstaande concepten gaan we vanaf 1 januari 2019 starten en waar nodig schaven we dat telkens bij tot we ons er comfortabel bij voelen.

Doe je mee?

Je kunt op twee manieren meedoen. Natuurlijk door je support om deze bijeenkomsten bij te wonen en waar nodig ons te informeren wat goed gaat of wat beter kan. Hiervoor zetten we een ideeënbus in de hal van het Noorddamcentrum. We hopen erop dat je een actievere bijdrage wilt leveren als koorlid, muzikant, organisator, gesprekleider of lector. Laten we vooral samen kerken en zet je talenten in voor anderen. Laat ons weten of je een actieve bijdrage wilt leveren en geef je naam, e-mail en telefoonnummer door.