Tijdens Heel Amstelland Zingt op zondag 26 mei 2019 hield Margaret Kappers onderstaande korte gedachte. Daar ging aan vooraf de lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 14: 23-29.

Vrede is een woord, dat op vele manieren uitgelegd kan worden : afwezigheid van oorlog en geweld, de “lieve vrede “ bewaren in de familie, eeuwige vrede wensen we toe aan onze dierbare overledenen.

Maar hoe ziet echte vrede eruit??  Door het volgende verhaal wordt dit misschien duidelijk:

Een koning loofde een grote beloning uit aan de kunstenaar, die het best op een schilderij het thema “vrede” uit kon beelden. Veel kunstenaars maakten prachtige schilderijen en de koning koos twee schilderijen uit, waaruit hij een keus wilde maken. Op het ene schilderij was een rustig meertje te zien, met hoge bergen op de achtergrond, die in het water weerspiegeld werden en in de lucht een wit wolkje.
Op het andere schilderij was een storm afgebeeld, striemende regen viel omlaag in een kolkende rivier en in de lucht boosaardige bliksemschichten, die de hemel verlichtten.
Maar de koning zag alleen het kleine vogeltje, dat in een struik onder een overhangende rots aan het broeden was. Dit is het schilderij, dat ik zocht, sprak de koning. 
Wat vertelt dit verhaal ons???

Wereldleiders zoeken nog steeds naar een ontwerp voor wereldvrede en een zodanige verdeling van de aarde, dat iedereen tevreden is. En dit is al vele malen mislukt!!!! Moeten we niet eerlijk toegeven:

De vrede, die wij zoeken, is op deze aarde niet te vinden, want de vrede , die de wereld ons geeft is niet blijvend en heel breekbaar. Vrede vind je lang niet altijd in prettige omstandigheden, vrede is een kalm hart, in de storm van het leven.

De vrede, die wij zoeken is een innerlijke vrede, een vrede van het hart. Daarom horen we in het evangelie van vandaag, dat Jezus zegt:” Niet zoals de wereld vrede geeft, geef ik hem aan jullie” en daar moeten we wat mee doen. Innerlijk betekent: Werkelijkheid in de diepste kern van je persoonlijkheid en als deze in overeenstemming is met de woorden van Jezus, dan hebben we ook vrede met onszelf en geeft het ons de mogelijkheid zorg te geven aan onze naasten.

Dat is de vrede, die Jezus ons nalaat, niet deze erfenis van Hem passief in ontvangst nemen, maar een actieve opdracht en deze innerlijke vrede te verspreiden en dat zal niet altijd meevallen.

Daarom lijkt de vrede van Christus nog het meest op het schilderij met die stormlucht, de kolkende rivieren en bedreigende onrust en zit een vogeltje te broeden onder een overhangende rots.

Vrede is een kalm hart, midden in de storm van het leven. Als afsluiting een kleine tekst uit “ meer van mij” van ” veraschrijftpuur”

Nu ik tevredener ben voel ik meer rust
Nu ik me rustiger voel, laat ik meer los
Nu ik meer los laat, voel ik me meer mezelf
Nu ik meer mezelf ben, voel ik me sterker
Nu ik sterker ben, heb ik meer controle
Nu ik meer controle heb, geniet ik meer
Nu ik meer geniet, heb ik meer energie
Nu ik meer energie heb, kan ik meer geven
Nu ik meer kan geven, kan ik meer delen
Nu ik meer kan delen, ben ik meer compleet
Nu ik meer kan delen, is mijn leven meer van mij.

Ervaar en ontvang de vrede van Christus en bewaar deze vrede als een kostbare schat.

Margaret Kappers