Vrijheid: is dat een vogel, of is dat de vlag?
Ligt vrijheid vóór of juist achter prikkeldraad?
Is ’t het leven ten volle leven of bij de dag?…
Is het ’t recht van vrijuit spreken of roddelpraat?

Vrijheid dankzij de gevallenen, of ten koste van?
Beleef je de vrijheid met je ogen open of juist dicht?
Vrijheid als stil verlangen van iedere vrouw of man,
vrijheid is een sprankje hoop, een straaltje licht.

Wie weet wat vrijheid is, is vrij,
of is het juist degene die het ontberen moet?
Die de essentie ervan beseft is hij of zij
die de vrijheid kent als ons grootste goed.

Is vrijheid doen wat je niet kunt laten
of kunnen laten wat je niet wilt doen?
Is vrijheid de vrijheid om over alles te praten
en te weten wanneer dat beter niet te doen?

Is vrijheid het recht van spreken
om bij wijze van spreke alles te zeggen?
Of kun je een boodschap ook in de stilte preken
omdat de stilte het soms het beste uit kan leggen?

Is vrijheid een luxe, of toch een universeel recht?
Of is dat wat recht is nog al te dikwijls krom?
en wat als niet alles mag worden gezegd,
maken mensen elkaar er dan voor om?

Moet vrijheid worden bevochten,
een oorlog worden bedwongen,
en door mensen die naar vrede zochten
die vrede eerst moest worden bedongen?

Vrede en vrijheid vragen
om aan te spreken en uit te spreken,
maar vrijheid is niet vanzelfsprekend
en kan net zo gemakkelijk breken.

Vrede vraagt om bruggen bouwen
in plaats van hoge muren,
om buiten de lijntjes te kleuren
en om over grenzen te turen.

Vrede is om te bezingen
en te schreeuwen van de daken,
vrede tekenen, om op muren te schrijven
en het vuren voorgoed te staken.

Vandaag vieren we de vrijheid, het leven,
dus kom op, laat het vieren en hijs de vlag!
Neem de vrijheid door het te delen en door te geven,
en vier het zolang je in vrijheid leven mag!

~ Els R. ~