Overweging bij de viering van zondag 15 november 2020 in het Noorddamcentrum. Voorganger: pastor J. Adolfs.

Uit het boek der Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 Mattëus 25,14-13 CARITASZONDAG: DAG VAN DE ARMEN 

INLEIDING: Ja, wat is vandaag de dag nog normaal te noemen? Denkt u eens mee. -De verwikkelingen rondom de coronacrisis: ontslagen, faillissementen, mondkapjes, lege voetbalstadions, geen concerten en culturele manifestaties, gesloten restaurants? -Uitvaarten, crematies en huwelijken in besloten kring? -Geen repetities van koren en kerkzang met twee personen en  niet meezingen? Laten we ook niet de presidentsverkiezingen vergeten in de Verenigde Staten van Amerika! Wat is nog normaal te noemen?Als we (en wanneer zal dat zijn?) de coronacrisis weer  onder de knie hebben, wordt dan alles toch weer normaal of ‘van ‘t zelfde’? Hebben wij vandaag in deze viering misschien ook nog iets positiefs en opwekkends te vertellen? Het evangelie wordt toch altijd ‘blijde boodschap’ genoemd? Laten wij vandaag aan de hand van de twee Bijbelverhalen dit eens onderzoeken. Wie weet hoe verrassend de uitslag nog zal zijn! 

SPREUKEN: LOFLIED OP EEN STERKE VROUW

Deze lezing wordt vaak gebruikt, mits in grote lijnen toepasselijk, op de overledene: vrouw, moeder, oma, dochter en zus. En dan in de betekenis en bedoeld als een ideaalbeeld, als symbool: een soort van rode draad. Het beeld komt uit de periode na de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. De mannen moesten weer op het land aan het werk en de vrouw des huizes leverde haar aandeel bij de inrichting van het verloop van de dagelijkse gang van zaken en dat vroeg om veel wijsheid en inzet. Dit gebeurde aan de hand van de Joodse wet, de Thora. Het was ook allemaal niet meer  normaal te noemen, maar men ging er tegenaan! 

EVANGELIE: HET GEBRUIK VAN DE TALENTEN

Deze parabel houdt ons een spiegel voor: laten wij er eens naar kijken. Allereerst iets over de betekenis van talenten. Het kan over een gewicht gaan, over  geld of over eigenschappen. Als geldstuk: 6000 denariën en 1 denarie is het dagloon van een arbeider. Als gewicht: ongeveer 40 kilo. En 1 talent zilver is omgerekend in de waarde van nu: 1 miljoen euro. Kunt u omrekenen wat de dienaars in het evangelie aan waarde in hun bezit hadden: zelfs de man met maar 1 talent! Jacintha, onze lector van vandaag, e-mailde mij van de week dat volgens haar de tekst van het evangelie niet helemaal was afgedrukt. Misschien deelt u hier haar mening. Ik heb haar aangeraden naar de overweging van nu te luisteren. Mijn uitgangspunt om ons niet te vertellen wat er met de dienaar gebeurde, die zijn talent in de grond had gestopt, was misschien niet zoals het normaal altijd in een overweging gebruikelijk is. Ik heb mij echter laten inspireren door de gedachte dat niet alles per sé altijd negatief benaderd hoeft te worden. Daarom wordt de lezing in deze vorm door mij, mits natuurlijk toepasselijk, ook vaak gebruikt bij een uitvaart of crematie.

Natuurlijk zijn wij niet perfect en volmaakt in ons gedrag, maar ik hoop toch van harte dat bij ons verscheiden gezegd kan en mag worden, dat wij onze eigenschappen, zeg maar mogelijkheden en talenten, niet in de grond hebben gestopt. Daarom ook nog even een uitstapje naar gisteren. Wat heb ik genoten van de televisie-uitzending over de aankomst van Sint Nicolaas  in Nederland! Ik was soms zelfs ontroerd! De intocht was helemaal aangepast aan de corona-maatregelen: over creativiteit en anders dan normaal gesproken, maar dan wel in positieve zin. De plaats van aankomst  was geheim om een massale opkomst te vermijden: anderhalve meter afstand was natuurlijk onmogelijk geweest. Sint Nicolaas werkt zelf de komende drie weken ook van huis-uit: paleis Soestdijk. Hoe kom je erop! Uit veel gemeenten kwamen kinderen met hun burgemeester in een defilé (á la 30 april de verjaardag van koningin Juliana) langs het bordes met tekeningen: zakken vol. Zelfs een krentenbrood van anderhalve meter werd aangeboden: kon het toepasselijker. Sinterklaas zelf sprak ons rechtstreeks toe via de tv-camera en af en toe ontsnapte hem wat uitspraken over de bekende corona-maatregelen. Ik heb hier nog een zogeheten roe van Piet meegenomen: daar werden wij toch vroeger altijd bang mee gemaakt vanuit het zogenoemde grote boek van Sint Nicolaas. De benadering van vandaag vind ik in ieder geval veel pedagogischer! O, ja, wij mochten van Sint Nicolaas ook nog allemaal onze schoen zetten. Nou dat heb ik gisteren gedaan met als cadeau in deze schoen hier: mijn jaarlijkse cd van Kinderen voor Kinderen! Over een niet-normale benadering van dit feest gesproken in vergelijking met vroeger, maar wel om blij van te worden en te zijn. Wat heb ik genoten van de gezichten van de kinderen!

Terug nog naar het evangelie van zojuist. Wat eenieder van ons uiteindelijk is geworden: u kunt daar misschien zelf een heel verhaal over vertellen. Talenten, capaciteiten, kansen en mogelijkheden: we hebben er misschien zelfs mee gewoekerd. Was het ooit verwacht of gedacht: in alle bescheidenheid spreek ik uit eigen ervaring. Het was natuurlijk niet uit eigen inzet alleen, maar met steun en hulp van vele anderen: mijn ouders, begeleiders en opvoeders. En mag ik het hier ook zeggen: het was ook niet zonder uw geloof, medewerking en op z’n tijd ook positief-kritische houding. Laat dit in ieder geval ‘normaal’ blijven!

Mag ik dit ook nog met u delen? Ik wil niet aan partij-politiek doen, maar politiek in het algemeen heeft alles te maken met houding en gedrag. Wat dit betreft zullen wij bij de voorbeden straks, in navolging van paus Franciscus, bidden om zegen voor de komende president van de Verenigde Staten van Amerika Joe Biden en vice-president Kamala Harris. Mogen zij in staat zijn en de kans krijgen om het inzicht te herstellen, hoe je als beschaafde mensen met fatsoen, ondanks onderlinge verschillen, met elkaar dient om te gaan. Dit is voor mij in ieder geval nog altijd ‘normaal’ en ‘van ‘t zelfde’ te noemen, wat de toekomst ons nog brengen zal! 

OVER CARITAS GESPROKEN: Paus Franciscus heeft als thema voor deze werelddag van de armen gekozen: “Strek uw hand uit naar de arme” (naar Wijsheid van Jezus Sirach 7,32). Op deze zondag vieren wij wereldwijd Caritaszondag. Onze aandacht wordt vandaag gevraagd voor het werk van Caritas Amstelland. Eén van de belangrijke acties die Caritas Amstelland doet, is de kerstactie: mensen die door parochianen, maatschappelijk werk, scholen of pastores zijn voorgedragen, krijgen vlak voor de kerst een financieel presentje. Daarnaast ondersteunt Caritas Amstelland inloophuizen met levensmiddelen en mensen met een te smalle beurs met een wekelijks boodschappenpakket en waar nodig met  noodhulp. Er is aandacht voor mensen die eenzaam zijn en voor hier wonende vluchtelingen die behoefte hebben aan nabijheid. Dit alles kan alleen als er voldoende mensen zijn die hieraan meedoen. Door bij mensen langs te gaan met een pakket of en vooral met aandacht. Caritas@Amstelland.nl. Vandaag is de collecte na de communie voor dit werk van Caritas Amstelland. Ook zal dit vandaag gebeuren in de vijf kerken van onze parochie. De bankrekening van Caritas is uiteraard ook altijd hiervoor beschikbaar. Mag ook dit wel normaal blijven!  

AMEN   

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.