OVERWEGING ZONDAG 21 MAART 2021 DOOR PASTOR JAN ADOLFS

LEZINGEN: Jeremia 31,31-34; Johannes 12,20-33

Even een instap: vier weken geleden mocht ik ook uw voorganger hier in het Noorddamcentrum zijn. Ondertussen ben ik naar de kapper geweest, heb ik mijn eerste vaccinatieprik gehad, is mijn stem schriftelijk en geldig uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen en is de lente vandaag begonnen. Op wie ik gestemd heb: dat  zou u misschien willen weten, maar dat blijft mijn geheim. Ik ben geen zwevende kiezer geweest: de normen en waarden, die mij door mijn ouders zijn voorgehouden, en de Bijbelse tien geboden zijn nog altijd mijn kieswijzer. Misschien een beetje ondeugend: op bepaalde partijen heb ik dus beslist niet gestemd! Hopelijk zijn we zo weer een beetje bijgepraat!

En dan nu over naar het evangelie van vandaag. Jezus verleent daarin geen audiëntie aan enige Grieken, die hem graag willen spreken. Hij reageert echter wel op hun verzoek met woorden die nou niet bepaald onmiddellijk zullen worden begrepen: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.

Laten wij proberen de betekenis van deze gedachte hier samen eens concreet te maken. Wij hoeven niet direct  uit de sfeer van land- en tuinbouw te komen om te weten hoe het proces van de graankorrel tot het brood in onze mond verloopt. Is dit ook niet een beeld van ons leven: van de vrucht in de schoot van onze moeder via de loop van ons leven tot het uiteindelijke afscheid? Iedereen weet dan uit eigen ervaring wat er in dit proces allemaal passeert aan lief en leed, of anders gezegd: de winst- en verliesrekening is best op te maken. De vraag is dan natuurlijk vandaag vooral en allereerst: wat doe je met verlies?

Verlies kan  vele vormen aannemen en ook een bepaalde  inhoud hebben: ziek en zeer, onmacht, teleurstelling, misbruik, gemis, oorlog, geweld en ook dood. Hoe gingen en gaan wij daar mee om? Zijn wij, ondanks misschien veel littekens, toch op de been kunnen blijven en heeft ons geloof hierbij tot steun kunnen zijn? En dit misschien zelfs tot onze verbazing: dit hadden wij toen nooit gedacht en verwacht!

Ik heb hier op tafel een vaas staan met daarin  bonen, die de naam hebben van ‘heilige bonen’: ze zijn landelijk bekend en zelfs te koop. Via-via heb ik deze bonen ooit eens gekregen en ik heb ze met een bepaalde bedoeling altijd bewaard. Deze bonen hebben ook nog een andere naam: monstransbonen. Ter verduidelijking en misschien weet u het nog: de monstrans met de hostie bij het lof uitgesteld om te aanbidden. Dit is afgeleid van de afbeelding die op elke boon staat: u zou het eens van dichtbij moeten bekijken. Jaren geleden heb ik een aantal van deze bonen geplant in de tuin van de Heilige Geestkerk: als een korrel in de voor. Met water ben  ik ze blijven besproeien en na maanden was het resultaat een struik met een soort van sperciebonen: niet om te eten, maar voor mij als een symbool te gebruiken bij een overweging zoals vandaag. Wie wat bewaart, die heeft wat!

Mag ik ook als het gaat om verlies en/ of winst nog eens een bekende uitspraak van Johan Cruyff aanhalen: ’Elk nadeel heeft zijn voordeel’? Johan zal wel nooit gedacht hebben, dat hij nog eens in een preek geciteerd zou worden! Hij zal mij de vergelijkging wel vergeven!

Ja en dan beginnen wij volgende week aan de Goede Week: Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen: ook hier kunnen wij spreken van winst en/of verlies. Ik mag uw voorganger zijn in de vieringen van de laatste drie dagen van die week: dit ben ik graag en van harte! Dit zal wel betekenen, dat ik op Witte Donderdag de veelbekeken televisie-uitzending van The Passion zal moeten missen, maar gelukkig hebben wij nog ‘uitzending gemist’! Frank Bartels, Trijntje Oosterhuis, Humberto Tan en Anita Witzier zullen als bekende Nederlanders daarin rollen vervullen als Jezus, Maria, verteller en verslaggever en ook Judas komt aan bod. Tussen haakjes: als u gevraagd zou worden, welke rol spreekt u dan aan? Daar ben ik best benieuwd naar. Mag The Passion met als titel ‘Ik ben er voor jou’ een bijdrage zijn aan een concreet verstaan en beleven van het bekende lijdensverhaal van Jezus: dat wens ik ons toe.

Tot slot natuurlijk nog mijn vraag of u gisterenmiddag  heeft gekeken naar de televisie-uitzending van ‘Roderick zoekt licht’? De huidige situatie rondom de restauratie en herbouw van onze St. Urbanuskerk werd daarin duidelijk toegelicht. De chocolade-actie zal daar baat bij hebben en een handtekening op een daktegel wil ik ook best zetten!

Mag ik als afsluiting van mijn overweging vandaag daar dan iets aan toevoegen? Natuurlijk hopen wij van harte dat onze St. Urbanuskerk weer in alle glorie zal herrijzen. Daarbij  vraag ik mij af -en dat houdt mij best bezig: wat zal de brand ,de gevolgen ervan en de herbouw betekenen voor de toekomst van onze locatie en parochie? Daar komt dan ook nog de huidige coronacrisis met al die  maatregelen van lockdown en avondklok bij. Door dit alles is hopelijk de inhoud van ons geloof niet veranderd, maar wel onze beleving. Denken wij alleen  maar eens aan onze kerkgang straks en de bijeenkomsten die weer op touw gezet dienen te gaan worden.

Aan het gemis van het  een en ander waren wij misschien al gauw gewend geraakt en werd niet zo erg meer gemist en veel zal ‘als normaal’ ook niet meer terugkeren. Dit zal van besturen, pastores en ook parochianen om samenspraak vragen om uit het geleden verlies weer winst te halen: een proces van gedachten en gevoelens uitwisselen en tot zinvolle daden te komen voor de nabije toekomst. Mogen wij ook in dit opzicht uitroepen: ‘Help ons uit de brand!’ Roderick zoekt licht, maar wij ook! Laten wij er in deze viering om zingen, bidden en het brood delen: mag het Noorddamcentrum daar vandaag ook voor ons een stembureau zijn. 

Amen