In deze dagen voorafgaand aan Pasen zijn er geen vieringen in De Bovenzaal in wijkcentrum Westend en de verbouwing van het Noorddamcentrum zal pas per eind mei door de heringebruikname weer vieringen mogelijk maken. Voor een overzicht van de vieringen op de overige locaties verijzen wij u naar de agenda. Op Eerste Paasdag, zondag 17 april a.s., zal er om 10:30 uur een Paasviering zijn met pastor Adolfs als voorganger m.m.w. koor St. Caecilia.

Margaret Kappers zocht een aantal inspirerende teksten voor de Goede Week voor u uit. Vandaag openen we met gedachten bij Witte Donderdag:

Dit feest wil gewoon zeggen
hoe ongewoon de liefde is.
Dat de meester zich buigt voor de knecht
die met verbaasde ogen vraagt:
gebeurt dit echt?
Zien mijn ogen werkelijk wat ze zien?
Is dit de nieuwe orde?
De wereld op zijn kop.
Liefde heeft geen troon en geen kroon.
liefde staat gebogen.
Met het hoofd naar het stof op onze voet,
met de handen in het wasbekken,
bereid om ze te leiden naar de voet van de ander.
Bereid om de eigen handen vuil te maken
aan mensen die met vuile voeten door het leven gaan.

~

Stilstaan bij Witte Donderdag,
iedere dag zo heel gewoon,
onze eigen drank en spijze,
we beschouwen het als loon,
verdient op onze eigen wijze.

Maaltijd aan tafel met gezin,
bidden en danken, voor en na,
snel ‘Hap-slok” daar tussenin,
afwas, bestek weer in de la.

’t Wordt een rite iedere dag,
bezinning is er niet meer bij,
ieder weet wat hij eten mag,
na danken is ieder weer vrij.

Toch was het een heel ander maal
op die avond in Jeruzalem.
Jezus met Zijn apostelen in die zaal
en een daarvan verloochende Hem.

Hij wist van spot, hoon en lijden.
Van pijnen die Hij moest doorstaan.
Hoe Hij tegen satan moest strijden.
Hij heeft alles voor ons ondergaan.

Daarom, als wij aan tafel eten,
heel gewoon op doordeweekse dag,
laten we dan eens niet vergeten,
even stil te staan bij ‘Witte Donderdag’.

In ’t gedenken van onze zegeningen,
’t hoeft niet “gebroken brood en wijn”
en in allerlei andere dingen,
kan het ook al Avondmaal zijn.

~

Vandaag is het Witte Donderdag,
De dag van het avondmaal en het instellen daarvan.
Van de nederigheid van het ‘voetwassen’ van Jezus.
Een dag om alvast te herdenken, wat Jezus voor ons doet
Het lichaam, dat gebroken wordt in het brood, dat we eten
en zijn bloed als de wijn, die we mogen drinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *