Op 13 februari 2022 ondersteunt Caritas Amstelland met een extra collecte nieuwe Amsterdammers in ZuidOost. Deze worden vanuit het samenwerkingsverband STAP VERDER geholpen. Caritas Amstelland beveelt deze collecte van harte bij u aan. Uw gift kunt u overmaken op de Caritas rekening: 

NL51 RABO 0351 8011 62 t.n.v. RK Par. Inst. Charitas. 

Caritas Amstelland heeft de ANBI-status, zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. 

Caritas Amstelland

Meer informatie over STAP VERDER

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het stadsdeel Zuidoost. 

​Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen daar terecht in een ander soort samenleving. Van dorp naar stad, van agrarische naar dienstverlenende samenleving, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat met bijbehorende bureaucratie. In de praktijk blijkt het dan niet gemakkelijk om je weg te vinden.

Stap Verder biedt hulp om je te kunnen vestigen en toegang te krijgen tot voorzieningen. En indien nodig gaat Stap Verder daarin met je mee tot je zelf je weg weet te vinden. Ze doet dat vanuit het belang van de bewoner zelf. 

Zij ontwikkelen activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. Dat zijn:

1. Nederlandse taalles en Taalmaatjes die met mensen in de dagelijkse praktijk van de markt, bezoek aan een instantie, e.d. hun taalvaardigheid oefenen.

2. Een Kenniscentrum over toegang tot voorzieningen:

  • met spreekuren waarin bezoekers in een rustig gesprek met een spreekuurmedewerker om informatie kunnen vragen en bespreken wat de beste werkwijze is om te krijgen wat zij nodig hebben. Ook problemen kunnen vertrouwelijk besproken worden.
  • met een sociale kaart die op den duur ook op internet geraadpleegd kan worden en
  • praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.

3. Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing.