‘Een kerk die niet dient, dient tot niets’, een gevleugelde uitspraak van bisschop J. Gaillot, de voormalige bisschop van Evreux.

Hart hebben voor onze medemens, solidair zijn met mensen in nood. Of het helpen oplossen van veel noden. Christenen laten zich hierbij inspireren door de woorden van Jezus, zoals deze in het Evangelie van Matteüs staan geschreven: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.” (Matteüs 25, 35-36)

Caritas Amstelland

Caritas

De diverse Diaconale acties worden gehouden in samenwerking met Caritas Amstelland. Onder meer het bieden van noodhulp, ondersteuning vluchtelingen, het project mee-eten-op-afstand, de kerstartikelenactie, de collectes in natura op Witte Donderdag. De zusters van Moeder Teresa in Amsterdam, de bewoners van het Jeannette Noëlhuis en het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid-Oost zijn blij met deze levensmiddelen en andere artikelen.
Jaarlijks is er in de maand juni een Caritaszondag in alle r.-k. kerken in Amstelland, de collecte is dan bestemd voor de diverse doelen van Caritas Amstelland.
Sam’s Kledingactie ten bate van Mensen in Nood wordt ieder jaar in april ook tezamen met de Protestantse kerken gehouden.

Kerstactie

Al vele jaren is het de gewoonte om in de periode rond Kerstmis aan ouderen een attentie te brengen.

Missie Ontwikkeling Vrede

De jaarlijkse Advents- en Vastenactie voor projecten in ontwikkelingslanden zijn door de jaren heen vertrouwde goede doelen geworden waarvoor actie wordt gevoerd. Sinds september 2014 vindt de keuze voor de projecten en de organisatie van de acties gezamenlijk plaats door de gemeenschappen van parochie Amstelland in de MOWA (Missie OntwikkelingsWerken Amstelland). Het ene jaar sluiten we ons aan bij de landelijke acties. Het andere jaar bij ‘eigen’ projecten die binnen onze gemeenschappen leven en financieel verantwoord zijn.

Extra collectes worden er gehouden op Wereldmissiedag, in de week van de Nederlandse Missionaris en op MIVA-zondag.

Vanuit het verleden (Missie Pater Henk Helsloot) bestaat er een hechte band met de Stichting Handreiking over Oceanen. Ten bate van het “CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL” in CAPÃO BONITO, een opvangcentrum voor kinderen van 0 tot 16 jaar in één van de armste regio’s van de staat São Paulo in Brazilië.

Amnesty International

Amnesty International/ Actie Vrijheidsbrief

Maandelijks zijn de parochianen in de gelegenheid om brieven te ondertekenen die verzonden worden naar autoriteiten van landen waar de mensenrechten worden geschonden.

Vredeswerk Pax

Aandacht hiervoor in de Vredesweek in september met een extra collecte.

Justitieel Complex Schiphol

Volgens rooster zorgen verschillende kerken (protestants en katholiek) in de nabijheid van Schiphol voor bloemen voor de kerkdiensten die op zondag aldaar worden gehouden.