Met de ogen wijd open,nog wat verblindt door de nacht,gaan we hand in hand en hopenop een nieuw licht dat ons wacht. Soms dragen we ons verledenvan verdriet of angst of spijt,we leven angstig in het hedenen zo raken we verstrikt in de tijd. Maar we verruilen de maan enLees verder…

DONDERDAG 24 DECEMBER Vanavond, in deze Kerstnacht, mag het wonder van de geboorte van de Heer zich opnieuw aan ons openbaren, in dit verhaal dat eeuwig wordt doorgegeven. Een verhaal dat ons al zo vaak verteld is, dat het misschien gewoon geworden is. Of toch niet? Wat mag het onsLees verder…

WOENSDAG 23 DECEMBER De naam ‘Johannes’ betekent ‘De Heer is genadig’ ; een geschenk van God. God komt tot ons als genade, in mededogen. Die naam is belangrijk voor diegene die Gods boodschapper zal zijn. In die betekenis geeft God ook naam aan een nieuwe toekomst. Elk nieuw leven isLees verder…

DINSDAG 22 DECEMBER De lezing van vandaag verwijst naar de lofzang van Maria. De evangelist Lucas beschrijft hoe Maria haar lofzang zingt als ze Elisabeth begroet. Traditioneel wordt de lofzang van Maria het ‘Magnificat’ genoemd, naar het eerste woord van het lied in het Latijn: ‘Magnificat anima mea Dominum’. LetterlijkLees verder…

MAANDAG 21 DECEMBER Uit de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth in de lezing van vandaag kunnen we opmaken dat Maria, zelf zwanger, een zware reis ondernam om haar dierbare nicht bij te staan. De vreugde die zich daardoor met zich meebracht, is wel duidelijk! Schuilt daarin niet juist in dezeLees verder…

ZONDAG 20 DECEMBER – 4E ZONDAG VAN DE ADVENT 4e zondag:De vierde kaars mag branden;dat is een blij bericht,want God die ons nabij islaat ons leven in zijn licht. ‘Voor God is niets onmogelijk!’ Die woorden vallen ons in de lezing van vandaag als een mantra ten deel. De engelLees verder…

ZATERDAG 19 DECEMBER Soms zitten we vol met vragen. En heel soms zijn dat gewoon ronduit wensen die we aan God voorleggen. Hoe minder wensen dat zijn, hoe groter de vraag die achter die wensen schuilt, zo lijkt het. De lezing van vandaag leert ons dat ook een wonder somsLees verder…

VRIJDAG 18 DECEMBER Dromen. In dromen is alles mogelijk, zelfs datgene wat in een gewone situatie te ongewoon is. En dromers hebben dromen nodig: een droom heeft hier de functie van een toekomstbeeld waar we ons nog niets bij voor kunnen stellen. En Jozef al helemaal niet…. In normale aardseLees verder…

DONDERDAG 17 DECEMBER De lezing vandaag oogt alsof we een telefoonboek voorgeschoteld krijgen. Wat we zien, is de stamboom van Jezus’ familie, generatie na generatie. Deze genealogie beslaat de hele heilsgeschiedenis, vanaf Abraham tot en met David, in zes groepen van 7 namen, waarbij 7 het volmaakte getal voor HebreeënLees verder…

WOENSDAG 16 DECEMBER Als je het nieuws erop naleest, dan is de wereld nogal in beroering: een pandemie houdt ons in zijn greep, en de wijze van aanpak heeft zeker de eerstkomende weken een flinke impact op onze samenleving. Goed nieuws haalt zelden de krant, en als je er gevoeligLees verder…

DINSDAG 15 DECEMBER Heeft u er ook zo’n hekel aan, als iemand ‘ja’ zegt maar ‘nee’ doet? Beloofd is beloofd, zeggen we dan. Of: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Is ons handelen wel in overeenstemming met wat we zeggen dat we doen? En wat als weLees verder…