Deze zondag heeft de eucharistieviering als thema gekregen: ‘De uitdaging’. Voorgangers in deze eucharistieviering zijn deken-pastoor Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, m.m.v. enkele leden van het parochiekoor Voces Volantes. Het bijwonen van de viering is vanwege het coronavirus helaas niet mogelijk. Vieringen vanaf juli weer mét publiek, maar onder voorwaardenLees verder

RTVA Eucharistieviering zondag 21 juni

Deze zondag is het vaderdag en de eucharistieviering heeft als thema gekregen:  ‘Wees niet bang’. Voorgangers in deze eucharistieviering zijn deken-pastoor Ambro Bakker s.m.a. en pastor Dea Broersen, lectrice m.m.v. leden van het Goede Herder-koor: Jeroen, Jos en Bart onder begeleiding van organist: Sigrid Haffmans vanuit de Goede Herder kerkLees verder

St. Urbanuskerk Bovenkerk - per 1 juli 2020 weer open

Bericht vanuit het pastoresteam van parochie RK Amstelland: Het pastoresteam meldt dat per 1 juli a.s. de deuren van onze kerkgebouwen weer opengaan en mogen wij, pastores en vrijwilligers, u weer van harte welkom heten. Wat hebben wij elkaar gemist en wat is het fijn om elkaar weer te gaanLees verder

100-jarig bestaan van Cantemus Dominum

Mijmeringen bij het 100-jarig jubileum  Ik vergelijk een koor vaak met een orgel. Daar speelt elke orgelpijp mee in het grotere geheel. Loze of stomme pijpen zitten er niet in! En dan mijmer ik verder en denk: kon elke pastoor maar achter de speeltafel zitten van een gemeenschapsorgel, waarin álleLees verder

Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum 100 jaar

Sinds 2013 is het een goede traditie dat het LPK Cantemus Dominum (het latijns parochiekoor van de Augustinuskerk) een 4 mei herdenkingsconcert uitvoert, waarbij zowel zang als ook het gesproken woord een belangrijke plaats innemen. Dit concert is altijd aansluitend aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam en werd/wordt doorLees verder