Els heeft zich vele jaren als vrijwilligster met enthousiasme de communicantengroep begeleid, zowel in de Heilige Geestkerk als in de Urbanuskerk. We wensen haar gezin en familie veel kracht en sterkte toe. Namens de communicantengroep, Hein, Ronald, Yvonne, AnnemiekeLees verder

De bijeenkomsten met de eerste communicantjes zijn gewoon doorgegaan, maar hoe doe je dat als je niet meer mag samenkomen? Ronald Ganzeboom schrijft: “De bijeenkomsten doen we via MS Teams (videobellen) en behelsen het ‘normale’ programma, zijn interactief van aard en kenden zowel ‘luister-‘ als ‘doe-‘activiteiten. Zo hebben we toelichtingLees verder

Bidden tot Maria: een goede traditie Voor katholieken is het een vanzelfsprekendheid: mei is de maand waarin Maria wordt geëerd. Er zijn diverse ‘Maria-dagen’ en ook in de verschillende Maria-bedevaartplaatsen krijgt zij bijzondere aandacht. Ook in de Urbanuskerk kennen we het gebruik om in de meimaand het zogeheten Maria-lof teLees verder

Het is momenteel de Maand van de Bijbel. De Bijbel -het meest verkochte boek ter wereld- is al eeuwenlang een onophoudelijke en onvoorstelbaar rijke inspiratiebron voor talloos veel mensen en daarmee van onschatbare waarde voor onze cultuur. De Bijbel: boek om in te duiken, eruit te lezen, geïnspireerd te rakenLees verder

St. Urbanuskerk Bovenkerk - gezinscatechese met ontbijt

In navolging van de gewaardeerde gezinsbijeenkomst in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk op 13 oktober jl., zijn de gezinnen op zondag 8 december hartelijk welkom bij het ontbijt in de pastorie van de Sint Urbanuskerk te Bovenkerk om 8:50 uur (start 9:00 uur). Aansluitend zullen wij weer in drie groepenLees verder