Restauratie vaandels

Tijdens de brand in de Urbanuskerk zijn de uitgestalde vaandels van bijvoorbeeld “Heilig Hart van Jezus” beschadigd door brand, waterschade en roet. Niet al onze vaandels zijn van kunsthistorische waarde. Wel zijn deze vaandels voor Bovenkerk geschiedkundig en emotioneel belangrijk, omdat ze een beeld geven van het vroegere rijke RoomseLees verder

Amnesty International - schrijf voor rechten

Deze maand schrijven de kerken in Amstelveen en Buitenveldert voor professor en mensenrechtenverdediger Muhammad Ismail, die een gevangenisstraf van 7 jaar boven het hoofd hangt. Hij is kritisch op het Pakistaanse leger en op de behandeling van zijn dochter, een bekende vrouwenrechtenactivist. Muhammad kwam op 25 november op borgtocht vrij,Lees verder

Adventsactie 2019 - kind uit Venezuela

VENEZOLAANSE VLUCHTELINGENKINDEREN IN PERU In onze gemeenschap heeft de Adventsactie voor de Venezolaanse Vluchtelingenkinderen in Peru € 1.400,– opgebracht. Alle gevers hartelijk dank! Zodra de totale opbrengst in R.K. Amstelland bekend is, hoort u die van ons. Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

Het is gelukt. We gaan bouwen. Het vele voorbereidende werk en al het overleg daaromheen is klaar. De tekeningen voor het herstel van het dak en de gewelven en de muren zijn gemaakt. Het glas-in-lood-werk is zo goed mogelijk in kaart gebracht en het bestek is klaar. De omgevingsvergunning vanLees verder

Inmiddels hebben we als locatie een goed lopende website waar alle actuele informatie op is terug te vinden. Vorig jaar rond de zomer zijn we ook gestart met digitale nieuwsbrieven. Afgelopen zomer kreeg de website een geheel nieuwe lay-out, die past bij de hoeveelheid berichten die er geplaatst worden énLees verder

Piano

Voor het koor Aurora van de Sint Urbanuskerk, Amstelveen (Bovenkerk) onder leiding van dirigente Lous Zandvliet zoeken wij met spoed een: Enthousiaste pianist(e) De pianist(e) maakt onderdeel uit van het combo dat verder uit slagwerk en dwarsfluit bestaat. Wij repeteren elke dinsdagavond en zingen 1x per maand op zondagochtend eenLees verder