Vanaf half februari 2020 is de bezorging gestart van de Actie Kerkbalans 2020. Deze wordt bij het blad Spirit meegeven aan de ons bekende parochianen. Heeft u hem niet ontvangen en wilt u wel meedoen? Geef dit dan graag door aan het secretariaat. In dit artikel leest u meer overLees verder

Wij zoeken bezorgers voor ons parochieblad Spirit en de kerkbalans. Dit houdt in dat u 5 keer per jaar de bladen/kerkbalans ophaalt bij de winkel Hoogeveen en dat u deze aan de hand van een adressenlijst in de brievenbus doet. Een wijk telt gemiddeld zo’n 25 adressen en dit komtLees verder

Adventsactie 2019 - kind uit Venezuela

VOOR DE VENEZOLAANSE VLUCHTELINGENKINDEREN IN PERU Namens de Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru willen wij u hartelijk bedanken voor uw gulle gaven. Gezamenlijk heeft de parochie Amstelland het mooie bedrag van € 5.752,46 bijeengebracht voor deze kwetsbare kinderen Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland

St. Urbanuskerk Bovenkerk - bouwtekening urnenmuur

Familie van overleden dierbaren zoekt vaak een laatste rustplaats voor de asbus. De ene keer direct na overlijden, of soms na jaren dat een urn bij mensen thuis heeft gestaan. Tot nog toe kon de asbus worden bijgezet in het familiegraf, of er is een mogelijkheid voor een urnengraf. NuLees verder

Beste medeparochianen, Na moeizaam maar rijp beraad heb ik besloten mijn werkzaamheden als coördinator van de geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus Bovenkerk medio februari te beëindigen. De verschillende bezigheden en taken vereisen meer tijd en inspanning dan ik kan geven. Parochiebestuur en locatieraad zijn geïnformeerd en al zoekend naarLees verder

Restauratie vaandels

Tijdens de brand in de Urbanuskerk zijn de uitgestalde vaandels van bijvoorbeeld “Heilig Hart van Jezus” beschadigd door brand, waterschade en roet. Niet al onze vaandels zijn van kunsthistorische waarde. Wel zijn deze vaandels voor Bovenkerk geschiedkundig en emotioneel belangrijk, omdat ze een beeld geven van het vroegere rijke RoomseLees verder