Het was op vrijdagmiddag 11 september 2020 om verschillende redenen een zonnige middag voor velen. Er werd de eerste steen gelegd voor herbouw van de door brand verwoeste Urbanuskerk in Bovenkerk door de eerste communicanten van de RK Parochie Amstelland (locatie Bovenkerk) in aanwezigheid van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr.Lees verder

SAM’S KLEDINGACTIE – UITGESTELDE INZAMELING OP 24 OKTOKBER In maart hebben we door de Covid-19 de geplande Sam’s Kledingactie moeten annuleren. Wij hebben hiervoor nu een nieuwe datum voor kledinginzameling gepland, en wel op 24 oktober 2020 van 9.30 uur tot 12.00 uur. Waar vindt u inzamelpunten: bij de Pelgrimskerk,Lees verder

Voorheen hadden we maandelijks een schrijfactie voor Amnesty International, telkens met een wisselend onderwerp waarvoor uw dringende aandacht werd gevraagd. Maar de corona-maatregelen brachten ook hierin praktische beperkingen. En hoewel het kerkbezoek onder voorwaarden weer kan, geeft dat nog onvoldoende aanleiding om ook de schrijfacties weer terug te laten kerenLees verder

Beste medeparochianen, Op zaterdagmiddag 1 augustus is onze oud-pastor Jaap Nieuwenhuizen toch nog onverwacht van ons heengegaan. Kort tevoren had hij omringd door meerdere medebroeders in het volle bewustzijn de ziekenzalving ontvangen. De dag daarop verslechterde zijn gezondheidstoestand zodanig, dat hij onverwacht snel is overleden. Jaap was geboren op deLees verder

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­gingLees verder