Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd op 28 februari 2021 om 10:30 uur komt de eucharistieviering ‘Gedaanteverandering op de berg Tabor’ uit de Augustinuskerk, waar pastoor-deken Ambro Bakker s.m.a. zal voorgaan. Vocale en muzikale begeleiding wordt verzorgd door cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum o.l.v. organist Chris Bossano.Lees verder…

foto: NPO Radio1 Veertigdagentijd: een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen Vasten, bidden, geven Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven als een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voorLees verder…

met een (digitale) veertigdagentijd-kalender Afgelopen woensdag -Aswoensdag- is de veertigdagentijd begonnen; de tijd van vasten, van minderen, van bidden en zelfreflectie, en uitzien naar Pasen. Deze keer vindt u hier geen ‘eigen’ digitale aftelkalender zoals afgelopen adventsperiode, maar op internet zijn verschillende digitale veertigdagentijd-kalenders te vinden, of informatie om eenLees verder…

Impressie van de Heilige Geestkerk - foto: Amstelveens Nieuwsblad

Impressie van de Heilige Geestkerk – foto: Amstelveens Nieuwsblad Eerder berichtten wij u over de oproep van de Gemeente Amstelveen aan de Amstelveners om mee te denken over de toekomst van de Amstelveense kerken – de zogeheten Kerkenvisie. Van de kerken die nog niet aan de erediensten zijn onttrokken enLees verder…

IN MEMORIAM PETER VERSTRATEN ( 11.10.1935-26.1.2021)  Als emeritus-pastoor van de H. Geestparochie wil ik Peter via deze weg gedenken. Gedurende 15 jaar (van 1989-2004) is hij lid en vice-voorzitter geweest van het toenmalige parochiebestuur van de H. Geestkerk. Met dankbaarheid  en respect kijk ik terug op deze vele jaren vanLees verder…

In deze bijzondere tijd van Corona,waar voor veel mensen in onze samenlevinglichamelijk en geestelijk lijden isen er economische zorgen zijn,wordt toch ook dit jaar weer Het Kind voor ons geboren. DaaromMoge Hij ons leven verlichten met de glans van Zijn gelaat.Moge Hij in ons zijn en ons kracht geven omLees verder…

Op Caritas zondag werelddag van de armen werd op 15 november een collecte opbrengst van € 219,36 behaald. Hartelijk dank! Op 18 oktober was het Missio Wereldmissiemaand 2020 en werd er € 271,50 in de collectezak gedoneerd. Hartelijk dank!Lees verder…

Vieren en gedenken in het kader van Allerzielen Op zondag 1 november a.s. zullen de vieringen in het teken staan van Allerheiligen en Allerzielen. In verband met het corona-virus zijn ook deze vieringen helaas onder strikte veiligheidsvoorschriften bij te wonen. Omdat het aantal deelnemers aan de vieringen is gebonden aanLees verder…