Geloven is natuurlijk van alle tijden, maar wat voor u, als ouder, van belang is, is de vraag: hoe maak ik het iets van déze tijd? Kinderen komen met vragen en als ouder wil je daarop in kunnen gaan. Daarnaast zit je soms zelf met vragen hoe het geloof opLees verder

Vijf vespervieringen op weg naar Pinksteren We zijn op weg naar Pinksteren. Hoe je het ook wendt of keert, Pinksteren is en blijft een beetje het stiefkindje onder de kerkelijke feesten. Zijn die twee dagen niet uitermate geschikt om er op uit te gaan, om te kijken of het nogLees verder

Schoon water verandert alles! In onze gemeenschap heeft de Vastenactie € 1.452,72 opgebracht. Hiermee kan Vastenactie meewerken aan oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben in Niger en onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië. Door onze financiële steun bieden wij deze mensen perspectiefLees verder

Tijdens de Heel Amstelland Zingt viering van 28 april stond het begeleiden van vakanties door de Stichting De Vrijbuiter centraal als diaconaal project. In totaal heeft de collecte € 300,20 opgebracht. Elke euro komt bij de groep die begeleide vakanties zo hard nodig hebben. Er blijft dus niets aan deLees verder