Afscheid nemen en vooruitkijken

Afgelopen zondag werd na afloop van de eucharistieviering stilgestaan bij het vertrek van een aantal vrijwilligers. Onder dankzegging door pastoor Eugene Jongerden voor hun jarenlange inzet ontvingen zij een prachtig boeket bloemen. Daarbij werden achtereenvolgens genoemd: Cilia Bruinsma – die voor haar verdiensten ook het Gouden Torentje kreeg uitgereikt- Riet van Iersel-Hoffmeijer; Kees de Raaff; Cor Samsom en  Edwin Barentsen die namens het bestuur als eerste een zogeheten ‘Doorluchtigheids-penning’  van de parochie RK-Amstelland uitgereikt, uit handen van pastor Dea Broersen. Het werd een moment van afscheid nemen en vooruitkijken, want tegelijk werden Carla Stam en Will Jutte verwelkomd als nieuwe leden van de locatieraad, achtereenvolgens in de functie van penningmeester en als aanspreekpunt voor het aandachtsveld Liturgie binnen onze geloofsgemeenschap. “Afscheid nemen en vooruitkijken” verder lezen

Zondag 3 februari benefietconcert Lyda’s Ladies

Lyda's Ladies
Lyda’s Ladies

Op zondag 3 februari a.s. zingen Lyda’s Ladies in de Kruiskerk in Amstelveen. Met de titel “Such an Air of Spring” belooft het concert een bijzondere editie van de gebruikelijke zondagse koffieconcerten in de Kruiskerk  te worden.

De gehele opbrengst van het concert komt ten goede aan de wederopbouw van de St. Urbanuskerk in Amstelveen-Bovenkerk. Graag werken Lyda’s Ladies én de Kruiskerk op deze manier mee aan een nieuwe toekomst voor de St. Urbanus.

Op het programma van“Such an Air of Spring” staat een selectie uit het zeer diverse repertoire van Lyda’s Ladies, met onder andere muziek van Monteverdi, Schubert en Elgar.

De toegang is vrij, na afloop vragen we in de collecte bij de uitgang uw gulle bijdrage voor de herbouw van de Urbanuskerk.

Plaats: Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen
Tijd: 3 februari 2019, 12.00-13.00 uur
Vooraf: koffie en thee staan klaar vanaf 11.30 uur

De St. Urbanuskerk en de Nashville verklaring

 

Via verschillende kanalen hebben wij vragen gekregen omtrent de Nashville verklaring en ons standpunt als kerkgemeenschap hierover.  De Nashville verklaring is een document van protestantse zijde, die door geen enkele Rooms-Katholieke geestelijke is ondertekend. Op dit moment is er voor ons dan ook geen aanleiding hier méér aandacht aan te willen schenken.

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”, of, zoals pastoor Jongerden hieraan toevoegde tijdens zijn openingswoord bij de zondagsviering: “Deze week hebben wij roerige dagen gehad naar aanleiding van de Nashville verklaring. Hoe staan wij hier tegenover als christen? Oordelend? Hoe ga ik hiermee om? Weet dat de liefde overstijgt.”

Brand in de Urbanuskerk is nagebouwd met Lego

 

De brand in de Urbanuskerk is nagebouwd met Lego, door de beheerders van Incidentencity.nl. Incidentencity is een ‘minirampenstad’ op 23m3 grondoppervlakte, die te zien is op diverse evenementen en tentoonstellingen in Nederland. De makers, twee brandweermannen uit de veiligheidsregio Utrecht, brengen de bezoekers hiermee op ongebruikelijke wijze in contact met het werk van de brandweer.

“Brand in de Urbanuskerk is nagebouwd met Lego” verder lezen

Zalig Kerstmis

NAMENS DE REDACTIE VAN DE WEBSITE EN DE NIEUWSBRIEVEN

St. Urbanus Kerstwens 2018

TERUG- EN VOORUITBLIK

JULI
ingebruikname Jules Anneessens-orgel

AUGUSTUS
130-jarig bestaan

SEPTEMBER
goede start seizoen; ouderendag; Leo Fijen inspireert vrijwilligers
BRAND!!
tijdelijke intrek Noorddamcentrum; start herstelwerk kerk en pastorie; bedevaart Heiloo

OKTOBER
Start fondsenwerving

NOVEMBER
Benefietconcerten

DECEMBER
afsluiting beredderingsfase; kerstvieringen in ISA

JANUARI 2019
we blijven vieren in het Noorddamcentrum; start herstel casco; ingebruikname pastorie; ander vieringenrooster