Vormsel

Informatie voor ouders
Op donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur (inloop koffie en/of thee vanaf 19.45uur) is er een ouderavond gepland in de pastorie van de St. Urbanus, Rondehoep Oost 31 te Ouderkerk aan de Amstel. Op deze avond krijgt u alle informatie over het Vormsel in R.K. Amstelland. Voor opgave van uw zoon en/of dochter of als u meer informatie wilt, kunt u terecht bij pastoor Eugène Jongerden.

Meer lezen…

Opbrengst collectie – Sant’Egidio

De collecte voor  de daklozen in Rome heeft € 460,- euro opgebracht. Sant’Egidio kan daarvoor 46 zwervende mensen uit de koude redden met een dag en nacht een warme plek met een dak boven het hoofd en een behoorlijke maaltijd. Namens de daklozen en Sant’Egidio hartelijk dank voor dit mooie bedrag. Elke euro komt ten goede van dit doel. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Meer lezen…..

Kerkbalans 2019 – Doet u mee?

Kerk zijn we samen

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Kerkbalans 2019“Ik ben blij dat de kerk er is, daarom geef ik aan de Actie Kerkbalans. Ik hoop dat we in 2019 weer een dak op de kerk hebben staan”

In 2018 haalde onze geloofsgemeenschap € 112.000,- op met de Actie Kerkbalans. Hierdoor konden we alle activiteiten financieren. De brand op 15 september 2018 heeft ons echter zwaar getroffen. Inmiddels weten we dat de kerk wordt hersteld en de architect is gestart met het werk.

Als gemeenschap zijn we in het Noorddamcentrum getrokken én we gaan door met vieren. We blijven diaconaal en missionair actief in onze omgeving. Het geloof heeft ons veel te bieden en is de moeite waard om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de parochie? Daarom vragen we u om ook dit jaar te geven aan uw geloofsgemeenschap.

Geef dan via Actie Kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Edwin Barentsen
Coördinator

Ps. Antwoordformulier

Viering “Het Woord Voorop”

Steeds meer vieringen geleid door parochianen

Door veranderingen in het aantal beschikbare voorgangers dienen parochianen een grotere rol te spelen bij het houden van vieringen. Dit zijn zogeheten woord- en gebedsvieringen, waarbij de communie achterwege wordt gelaten. Je kunt met dit soort vieringen allerlei variaties bedenken en zo kennen we twee nieuwe concepten binnen RK Parochie Amstelland: “Heel Amstelland zingt” en “Het Woord Voorop”.

Viering “Het Woord Voorop”

In deze viering staat een actueel thema centraal. We volgen dan niet het wekelijkse rooster aan lezingen. Het thema wordt eerst ingeleid en vervolgens wordt het thema in ca. 10 minuten in dialoog met elkaar uitgediept. Door middel van vragen wordt u uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit vraagt van u om een actieve houding, want u bepaalt voor een deel zelf de uitkomst. Van de voorganger vraagt dat een goed luisterend oor en de gave om dat samen te vatten. Best spannend voor alle betrokkenen.

Woorden vinden voor het geloof

Zo leren we als parochianen woorden te vinden om het geloof uit te drukken. Door persoonlijk te spreken over het geloof, ontdekken we ook verschillen bij elkaar. Dat is mooi en inspirerend. Tegelijkertijd doet dat een beroep op onze tolerantie en het respect voor andersdenkenden. Kernwaarden bij “Het Woord Voorop” zijn: eerlijk, respectvol en tolerant.

Voorganger tussen de mensen

Het is een viering waarbij de voorganger zich tussen de parochianen bevindt. Dat vraagt om een andere opstelling in de kerkzaal. Om iedereen goed bereikbaar te maken, staat de voorganger midden in de zaal en de parochianen zitten er in een halve cirkel omheen. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van een loopmicrofoon voor als iemand iets wil zeggen.

Intenties

Kerkbezoekers van deze viering kunnen kosteloos aan het begin van de viering hun intenties schriftelijk inleveren. De intenties worden aan het begin van de viering bij de paaskaars gezet. Tijdens de voorbeden zal een aantal intenties worden voorgelezen (als het handschrift dit toelaat). Natuurlijk is er tijdens de voorbeden ook een moment van stilte voor ieders persoonlijke intenties.

Edwin Barentsen

Meer lezen over de voorganger …

Regeling gratis openbaar vervoer 65-plus voor minima

Met de bus naar onze vieringen in het Noorddamcentrum, of een van de andere kerklocaties binnen Amstelveen? Oudere inwoners van Amstelveen kunnen mogelijk gebruikmaken van de

Regeling gratis openbaar vervoer 65-plus voor minima

Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan tijdens de daluren gebruikmaken van gratis vervoer via de Connexxion-buslijnen. Voor mee informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van Gemeente Amstelveen