Omgekeerd huisbezoek

Het vroegere huisbezoek

In vroegere tijden was het heel gebruikelijk dat de pastoor of kapelaan bij mensen thuis over de vloer kwam. De tijden zijn veranderd en het geloof en de kerk zijn niet meer zulke vanzelfsprekendheden als voorheen. Toch heeft het christelijke geloof, de geloofsgemeenschap en de kerk een actuele boodschap. Het is goed mogelijk dat u met mij daarover in gesprek wilt. Aan de andere kant ben ik nieuwsgierig om u te leren kennen en te begrijpen wat er bij u leeft.

Omgekeerd huisbezoek

Alle nieuwkomers in onze parochie zijn van harte uitnodigd om op zondag 4 of 11 maart bij ons aan te komen. U bent welkom in de viering van 10.30 uur en daarna (rond 12.00 uur) staat de koffie of thee gereed in de pastorie.

Tijdens de ontmoeting kunnen we kennismaken met elkaar, ook zullen er enkele leden van de locatieraad aanwezig zijn voor jongeren en vrijwilligerswerk en ik wil u graag iets vertellen over de fraaie kerk, over parochie Amstelland en wat er zoal gebeurt.

Hopelijk bent u net zo nieuwsgierig naar mij als ik naar u en gaan we elkaar binnenkort ontmoeten.

Eugène Jongerden pastoor

Vastenaktie 2018: panti-asuhan

Voor kinderen in Kindertehuizen in Indonesië

De leden van de Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland zijn enthousiast geworden voor het werk van de Stichting Panti Asuhan. Voor de Vastenactie 2018 is dan ook gekozen voor een tweetal projecten die deze stichting financiert: een medisch project waarbij operaties worden gefinancierd van kinderen met een fysieke handicap waarbij het de ouders ontbreekt aan financiële middelen en een onderwijsproject voor circa 600 kinderen.

“Vastenaktie 2018: panti-asuhan” verder lezen

DE PASSION

In DE PASSION worden de laatste momenten van het leven van Jezus verteld. Het gaat om opoffering, vergeving en hoop. De verteller weet u in DE PASSION aan te spreken en verbinding te maken met het hier en nu en laat u zien dat die boodschap nog uiterst actueel is. Te samen met het in doeken gewikkelde verlichte kruis en de moderne liederen is dit een prachtige voorbereiding op het komende Pasen.

Vrijdag 23 maart 2018 van 20:00 – 21:30 uur St. Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126 in Bovenkerk Toegang € 10,- incl. consumptie. Voor tickets zie website Stichting Vrienden of het Ticketkantoor.

“DE PASSION” verder lezen

Actie kerkbalans luidt de kerkklokken

Op zaterdag 20 januari 2018 om 12:00 uur was het zover dat de kerkklokken na de twaalf slagen van het hele uur speciaal werden geluid voor de actie kerkbalans 2018 onder het toeziend oog van Chardy van Riel, Jesse Oostermann en Kapelaan Anton Goos.

Landelijke actie Kerkbalans

Daarmee sluiten we op de landelijke actie kerkbalans, waarbij we als kerk vragen om op deze manier van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn daarbij enorm blij met de komst van onze nieuwe pastoor Eugène Jongerden en de pastorale versterking van Dea Broersen. “Actie kerkbalans luidt de kerkklokken” verder lezen

Ga je mee?

Op zondag 21 januari is er om 10.30 uur een familieviering in de Urbanuskerk in Bovenkerk. Je kunt dan luisteren naar een verhaal over Jezus, die het heeft over ‘vissers van mensen’. Wat zou dat betekenen? Ga je mee? Kom kijken en luisteren! De viering is speciaal bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De voorganger bij deze viering is pastoor E. Jongerden.

We hebben er natuurlijk ook leuke liedjes bij, gezongen door kinderkoor De Boventoontjes. Wil je meezingen? Dat kan! Repeteren doen we bij dirigente Ria de Bruijn thuis, adres: Frans ter Gastlaan 22 Amstelveen, op woensdag 17 januari van 16.00 tot 17.00 uur. Voor informatie of aanmeldingen: bruijn_zaal@ziggo.nl / tel: 020-6436599 of 06-49954956

Graag tot dan! Groetjes van de werkgroep familievieringen,

Ria de Bruijn en Els Rentenaar