VIERINGEN in DE GOEDE WEEK EN PASEN

 


Palmzondag, zondag 9 april
10.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Woensdag 12 april 19.30 uur: Dienst van vergeving – Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Witte Donderdag, 13 april 19.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Goede Vrijdag, 14 april 19.30 uur: Kruisverering en samenzang – pastor J. Adolfs

Paaszaterdag, 15 april 21.00 uur: Paaswake en eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: Aurora. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Pasen: Paaszondag 16 april 10. 30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: St. Caecilia.

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen

Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en

na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

 

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg

Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus.

Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen

en na afloop bij het kruis leggen.

 

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen

De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal

en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

 

'The Passion' in Ouder-Amstel

In het verlengde van het 150-jarig bestaan van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel wordt er, op initiatief van het parochiekoor Koor Elckerlyc, op woensdag 12 april a.s. om 20.30 uur een uitvoering gegeven van The Passion op het Kampje. Het wordt een geheel eigen, eigentijdse versie van ‘The Passion’, het lijdensverhaal van Jezus omlijst met moderne bekende muziek. De rol van de verteller is in handen van de bekende dorpsgenoot Ron Blaauw en de verdere uitvoering is in handen van de vele vrijwilligers.

Op de website van dit evenement valt over dit evenement het volgende te lezen:

 

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet. Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen. Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!

Voor meer informatie, zie http://passionouderamstel.nl

 

Het Informatiebord: feitjes op rijtjes

Sinds kort hangt het naast de hoofdingang van de kerk: het ANWB Informatiebord. Daar staat, naast de vermelding dat ‘onze Urbanus’ een Rijksmonument is, een aantal wetenswaardigheden op vermeld. Allereerst is het -als baken op het baken- voorzien van wat handige lokatie-informatie; geen overbodige luxe in de regio Amstelland waarin St. Urbanus de beschermheilige was en wat maakt dat de St. Urbanuskerk in Bovenkerk één van de vier ‘Urbanussen’ in de omgeving is. Daarnaast staan er in het kort wat feiten over de kerk en haar rijke geschiedenis op. Zo weet u waar u staat.

 

SAM’s kledingactie 2017

SAMEN GOED VOOR ELKAAR!

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30 – 12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u aanbevolen. “SAM’s kledingactie 2017” verder lezen

‘The Passion’ in Aalsmeer

Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is in de vorm van ‘The Passion’ al jaren een populaire uitzending op tv. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een eigen versie gemaakt. Zo is er een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de tekst van het lijdensverhaal gecombineerd met hedendaagse liederen. Het projectkoor, o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO- combo, o.l.v. Leon Doeswijk, is inmiddels al weer druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Het projectkoor is samengesteld uit verschillende leden uit Aalsmeer en omstreken, waaronder een aantal leden van ons parochiekoor Aurora.

Deze uitvoeringen zullen plaatsvinden in de Karmelkerk Aalsmeer op zaterdag 8 april om 20.00 uur en zondag 9 april om 19.00 uur. Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 1 april is er een try out om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2.

De kaartjes kosten € 6,-. De kaartverkoop in de Karmelkerk begint op zondag 19 maart na de viering van half tien en vervolgens op 26 maart en 2 april, en op woensdag 29 maart en 5 april om 19.15 uur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Karmeldenktank@gmail.com .