Bericht van de Stichting Vrienden

 

Foto: Henk Van Het Land

De St.Urbanuskerk bood naast de kerkelijke vieringen ook een gevarieerd cultureel programma, dat verzorgd werd door de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus. En net zoals het kerkbestuur zich sinds na de brand heeft ingezet om verder te kunnen blijven ‘kerken’, spant deze stichting zich in om met eenzelfde enthousiasme u een programma aan te blijven bieden. Hierbij delen wij dan ook graag een bericht van de Stichting Vrienden:

Noteert u alvast in uw agenda: Programma 2019
N.B.: Hoewel onze mooie Urbanuskerk voorlopig niet te gebruiken is, willen we – naast de evenementen die we wel zelf organiseren – u graag attenderen op concerten die elders worden gegeven, maar eigenlijk in onze kerk zouden worden georganiseerd.

“Bericht van de Stichting Vrienden” verder lezen

De opbrengst van de adventsactie klopt als een bus!

Eerder berichtten we over de Adventsactie: afgelopen advent hebben we met de hele parochie gespaard voor de Stichting Derde Wereld Hulp in India. De aandacht ging daarbij uit naar ‘Tulip Garden Home‘, het weeshuis van de stichting, en het ‘Tulip Garden Hostel‘, het hostel voor meisjes. De laatste collectie hiervoor was tijdens de eerste viering onder de noemer Heel Amstelland Zingt. Het hoofddoel van de adventsactie was een nieuw busje ter vervanging van het oude, rammelende busje. Met dit busje wordt op en neer naar Vijayawada gereden om de dagelijkse boodschappen en het vervoer van de kinderen te verzorgen. En voor wie zich afvraagt of het streefbedrag voor de aanschaf van het busje is gehaald: De opbrengst van de adventsactie klopt als een bus! Het busje is er!

De adventsactie heeft het prachtige bedrag van 12.458,67 opgeleverd. Wat een geweldig bedrag!

Het busje is inmiddels gekomen. Het is de eerste elektrische auto in het district. Ook in Vijayawada zijn nog geen elektrische auto’s en Tulip Garden kwam er zelfs mee in de krant. Ze zijn er heel erg blij mee. Het rijdt heel soepel en het is vreemd dat er geen gerammel, lawaai en geluid meer van de auto komt. En natuurlijk ook geen uitlaatgassen. De auto kan ruim 100 km rijden op de accu, dus heen en weer naar Vijayawada gaat goed.

Namens de Stichting Derde Wereld Hulp wil ik u ontzettend bedanken voor de geweldige steun!

Hartelijke groet,

Patricia ten Rouwelaar

Brief van Carlo Santoro – Sant’Egidio

Carlo Santoro schrijft…

Wat bijzonder dat er zondag 3 februari tijdens “Heel Amstelland Zingt”  gecollecteerd kan worden ten behoeve van het werk van Sant’Egidio in Rome.

Sant’Egidio is een christelijke organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de armen. Zij zoeken de armen op en sluiten vriendschap met hen. In Rome zetten Carlo Santoro en vele vrijwilligers zich in voor de daklozen. Drie keer per week komen meer dan 1.000 daklozen naar de Mensa, een restaurant in Rome, waar zij een warme maaltijd krijgen. Daarnaast is er een Welcoming Center waar zij kunnen douchen, kun kleren kunnen wassen en gebruik kunnen maken van een ‘normaal’ toilet. Voor Sant’Egidio is het vanzelfsprekend om zich te richten op ‘de arme’, omdat Jezus zich met hen identificeerde. De armen zijn de schat van de kerk, zegt Sant’Egidio.

Vanwege de kou zijn er, in de wintertijd, een aantal kerken open waar de daklozen naar toe kunnen gaan zodat zij een warme plek hebben om de nacht door te brengen. Dit is hard nodig want alleen al in de afgelopen maanden zijn er 12 daklozen overleden door de koude nachten. De kosten voor deze warme plek, een bed en ontbijt zijn ca. €10,- per nacht, per persoon. Deze kosten worden betaald vanuit donaties. Jullie donatie draagt bij aan een warme nacht voor de daklozen in Rome.

Namens Sant’Egidio wens ik jullie een goede dienst toe en alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Namens Sant’Egidio
Carlo Santoro

Sant’Egidio en Livingstone

Sinds 1999 is Livingstone betrokken bij het werk van Sant’Egidio in Rome. Livingstone organiseert reizen naar Rome waardoor jongeren uit Nederland de kans krijgen om kennis te maken en samen te werken met de verschillende activiteiten van Sant’Egidio. Op deze manier ontdekken jongeren iets van het ‘hart’ van Sant’Egidio. Steffen Barentsen zorgt ervoor dat elke euro die via onderstaand rekeningnummer binnenkomt ook daadwerkelijk bij Carlo Santoro van Sant’Egidio terecht komt. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Sant’Egidio draait volledig op vrijwilligers.

Voor donaties:
ING72INBG0000004447
t.a.v. Stichting Livingstone
o.v.v. Rome – donatie opvang daklozen

Oproep bezorgers parochieblad Spirit

Voor wijken in Groenelaan en Keizer Karelpark zoeken wij bezorgers voor ons parochieblad Spirit. Dit houdt in dat u/jij 5 keer per jaar aan de hand van een adressenlijst de bladen in de brievenbussen doet. Ook invalkrachten zijn welkom.

U kunt hierover contact opnemen met
Rita van der Vliet-Loogman
tel. 020-6438643 of e-mail: vlietcps@hetnet.nl