Pasen in de St. Urbanuskerk Bovenkerk

Pasen vieren we weer in de Urbanus! Na de afgelopen kerstvieringen kan nu ook weer voor het eerst na zes jaar Pasen worden gevierd in onze prachtige gerestaureerde Urbanuskerk. Ook nu hopen wij veel kerkgangers te mogen ontvangen om de feestelijke vieringen mee te maken, maar ook nu geldt: kom op tijd! Want de hoeveelheid stoelen is uiteindelijk maar beperkt…

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen
Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg
Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus. Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen en na afloop bij het kruis leggen.

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen
De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

Palm-palmpasen, ei-koer-ei, op die ene zondag maakten zij 40 mensen blij!

De Palmpaasstok: één van de onderdelen van het ‘Rijke Roomse Leven’, dat nog zo vol van rituelen en tradities is. De palmpaasstok symboliseert de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij het volk Hem wuivend met palmtakken binnenhaalde. Dat wordt herdacht op Palmzondag, de zondag vóór Pasen. Kinderen maken dan ‘Palmpasenstokken’ en lopen in optocht, in processie, door de kerk. De Palmpaasstok en de gebruikte onderdelen symboliseren het lijdensverhaal van Jezus.

  

Het is goede traditie binnen die traditie dat de Palmpaasstokken na afloop van de viering in de kerk worden weggegeven. Dat bij voorkeur aan mensen die het als teken van troost en hoop goed kunnen gebruiken. Voorheen werd dat via de Urbanuskerk in Bovenkerk voornamelijk binnen de eigen kring van parochianen gedaan, maar een vanuit de Heilige Geestkerk ‘meeverhuisde’ traditie houdt in dat de kinderen hun Palmpaasstokken brengen naar patiënten van het Ziekenhuis Amstelland.

Dit jaar hebben de kinderen van zowel de Kinderwoorddienst als de kinderen die op 21 mei a.s. hun Eerste Communie zullen doen op Palmzondag gezamenlijk hun Palmpaasstokken gemaakt in de pastorie. Daardoor waren het meer dan 40 mensen die op deze manier verrast konden worden! Na afloop van de viering met pastor Jan Adolfs in de kerk brachten zij hun stok naar patiënten in het Ziekenhuis Amstelland. (eerst nog even ‘inzingen’ met Ris, dirigente van het kinderkoor De Boventoontjes) Dat dit in goede aarde viel, blijkt uit de onderstaande reactie die de afdeling Geestelijke Verzorging van het Ziekenhuis Amstelland heeft ingestuurd:

Zondagmorgen, 9 april, kwamen ca. 40 kinderen naar het ziekenhuis om hun palmpaasstok aan patiënten te geven. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze in een ziekenhuis waren. Daarom werden ze in de hal eerst wat voorbereid op hun bezoek aan de patiënten, zodat ze niet zouden schrikken van mensen in bed of met een infuus of sonde. Nadat er een foto werd gemaakt van de hele groep kinderen, vertrokken ze al zingend in optocht en onder begeleiding van 4 begeleiders uit de kerk en 4 mensen van het Team Geestelijke Verzorging naar de Kliniek Beneden. Daar boden ze een voor een hun palmpaas aan patiënten aan. De onverwachte vrolijkheid en aandacht deed de patiënten goed!

Naomi Bronkhorst en Arianne Geudeke

VIERINGEN in DE GOEDE WEEK EN PASEN

 


Palmzondag, zondag 9 april
10.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Woensdag 12 april 19.30 uur: Dienst van vergeving – Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Witte Donderdag, 13 april 19.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Goede Vrijdag, 14 april 19.30 uur: Kruisverering en samenzang – pastor J. Adolfs

Paaszaterdag, 15 april 21.00 uur: Paaswake en eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: Aurora. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Pasen: Paaszondag 16 april 10. 30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: St. Caecilia.

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen

Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en

na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

 

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg

Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus.

Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen

en na afloop bij het kruis leggen.

 

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen

De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal

en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

 

‘The Passion’ in Aalsmeer

Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is in de vorm van ‘The Passion’ al jaren een populaire uitzending op tv. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een eigen versie gemaakt. Zo is er een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de tekst van het lijdensverhaal gecombineerd met hedendaagse liederen. Het projectkoor, o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO- combo, o.l.v. Leon Doeswijk, is inmiddels al weer druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Het projectkoor is samengesteld uit verschillende leden uit Aalsmeer en omstreken, waaronder een aantal leden van ons parochiekoor Aurora.

Deze uitvoeringen zullen plaatsvinden in de Karmelkerk Aalsmeer op zaterdag 8 april om 20.00 uur en zondag 9 april om 19.00 uur. Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 1 april is er een try out om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2.

De kaartjes kosten € 6,-. De kaartverkoop in de Karmelkerk begint op zondag 19 maart na de viering van half tien en vervolgens op 26 maart en 2 april, en op woensdag 29 maart en 5 april om 19.15 uur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Karmeldenktank@gmail.com .

 

 

Een nieuwe priester binnen het pastores-team

Per afgelopen zondag is bijgaand bericht door het bestuur van de parochie RK Amstelland bekend gemaakt:

Mededeling aan alle parochianen in de Parochie RK Amstelland en de Parochie Urbanus Ouderkerk

Nieuwe priester

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn erg blij u te kunnen meedelen dat deze zomer de vacature voor een priester-pastoor in onze parochies en het pastoraal team zal worden ingevuld door Eugène Jongerden (49). Eugène heeft psychologie gestudeerd en daarna theologie. In 1996 is hij tot priester gewijd. Hij is momenteel pastoor in de Heilige Matteüsparochie in Hoorn en omstreken. Ambro Bakker en Eugène Jongerden zullen de functie van pastoor “in solidum” uitoefenen. Dat wil zeggen, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel van de parochie. Ambro blijft de moderator van RK Amstelland.

Meedraaien in het pastorale team van RK Amstelland

Net als de andere leden van het pastoraal team zal Eugène werkzaam zijn in de hele parochie en voor alle locaties van de parochie RK Amstelland. In de komende maanden zullen de leden van het pastoraal team onderling een taakverdeling maken.

Vanaf 1 juni zal Eugène Jongerden zich gaan inwerken in de parochie en mogelijk al voorgaan in vieringen. Op zondag 17 september zal deken Ambo Bakker de nieuwe pastoor installeren. De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden de Augustinuskerk en zal worden gevolgd door een feestelijke receptie. In het zomernummer van parochieblad Spirit zal onze nieuwe pastoor zich uitgebreid voorstellen.

Wij zijn de bisschop dankbaar dat hij in deze tijd van schaarste een nieuwe priester in onze parochie heeft willen benoemen.

Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met onze nieuwe pastoor.

Namens het pastoraal team                 Namens het parochiebestuur

Ambro Bakker                                         Ad Verkleij

Deken-pastoor                                        Vice-voorzitter

Ter aanvulling nog het volgende. Met de komst van de nieuwe priester komen we voor onze locatie en voor pastor Adolfs in een overgangssituatie terecht. Pastor Adolfs heeft al aangegeven dat hij wil minderen, maar u en ik weten dat hij niet achter de geraniums zal gaan zitten. Het parochiebestuur en de locatieraad zullen zich inzetten voor een goed overleg om te komen tot een goede taakverdeling tussen pastor Adolfs en de nieuwe pastor.

Dank voor uw aandacht.