Vier de vrijheid op 5 mei

De Urbanuskerk viert de vrijheid op 5 mei!

 

De voorzitter van het Amsterdams 4 & 5 comité, Job Cohen, doet een oproep aan de kerken in Amsterdam om op Bevrijdingsdag 5 mei, om 18.00 uur de klokken te luiden. Uit de brief van voorzitter Job Cohen van het Amsterdams 4 en 5 mei comité aan de Amsterdamse kerken:

‘Namens het Amsterdams 4 en 5 mei comité vraag ik u op 5 mei de klokken te luiden, en met dit schrijven lichten wij dit verzoek graag toe. Op 5 mei 2016 kwamen ongeveer tienduizend mensen samen op honderd Amsterdamse locaties en deelden kleine en grote verhalen tijdens een Vrijheidsmaaltijd. Ook op 5 mei 2017 zijn er Vrijheidsmaaltijden, waarvoor al tachtig organisaties zich hebben aangemeld. Het thema in 2017 is ´een nieuwe tijd´, geïnspireerd op een drietal verhalen: “Vier de vrijheid op 5 mei” verder lezen

Pasen in de St. Urbanuskerk Bovenkerk

Pasen vieren we weer in de Urbanus! Na de afgelopen kerstvieringen kan nu ook weer voor het eerst na zes jaar Pasen worden gevierd in onze prachtige gerestaureerde Urbanuskerk. Ook nu hopen wij veel kerkgangers te mogen ontvangen om de feestelijke vieringen mee te maken, maar ook nu geldt: kom op tijd! Want de hoeveelheid stoelen is uiteindelijk maar beperkt…

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen
Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg
Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus. Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen en na afloop bij het kruis leggen.

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen
De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

Palm-palmpasen, ei-koer-ei, op die ene zondag maakten zij 40 mensen blij!

De Palmpaasstok: één van de onderdelen van het ‘Rijke Roomse Leven’, dat nog zo vol van rituelen en tradities is. De palmpaasstok symboliseert de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij het volk Hem wuivend met palmtakken binnenhaalde. Dat wordt herdacht op Palmzondag, de zondag vóór Pasen. Kinderen maken dan ‘Palmpasenstokken’ en lopen in optocht, in processie, door de kerk. De Palmpaasstok en de gebruikte onderdelen symboliseren het lijdensverhaal van Jezus.

  

Het is goede traditie binnen die traditie dat de Palmpaasstokken na afloop van de viering in de kerk worden weggegeven. Dat bij voorkeur aan mensen die het als teken van troost en hoop goed kunnen gebruiken. Voorheen werd dat via de Urbanuskerk in Bovenkerk voornamelijk binnen de eigen kring van parochianen gedaan, maar een vanuit de Heilige Geestkerk ‘meeverhuisde’ traditie houdt in dat de kinderen hun Palmpaasstokken brengen naar patiënten van het Ziekenhuis Amstelland.

Dit jaar hebben de kinderen van zowel de Kinderwoorddienst als de kinderen die op 21 mei a.s. hun Eerste Communie zullen doen op Palmzondag gezamenlijk hun Palmpaasstokken gemaakt in de pastorie. Daardoor waren het meer dan 40 mensen die op deze manier verrast konden worden! Na afloop van de viering met pastor Jan Adolfs in de kerk brachten zij hun stok naar patiënten in het Ziekenhuis Amstelland. (eerst nog even ‘inzingen’ met Ris, dirigente van het kinderkoor De Boventoontjes) Dat dit in goede aarde viel, blijkt uit de onderstaande reactie die de afdeling Geestelijke Verzorging van het Ziekenhuis Amstelland heeft ingestuurd:

Zondagmorgen, 9 april, kwamen ca. 40 kinderen naar het ziekenhuis om hun palmpaasstok aan patiënten te geven. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze in een ziekenhuis waren. Daarom werden ze in de hal eerst wat voorbereid op hun bezoek aan de patiënten, zodat ze niet zouden schrikken van mensen in bed of met een infuus of sonde. Nadat er een foto werd gemaakt van de hele groep kinderen, vertrokken ze al zingend in optocht en onder begeleiding van 4 begeleiders uit de kerk en 4 mensen van het Team Geestelijke Verzorging naar de Kliniek Beneden. Daar boden ze een voor een hun palmpaas aan patiënten aan. De onverwachte vrolijkheid en aandacht deed de patiënten goed!

Naomi Bronkhorst en Arianne Geudeke

VIERINGEN in DE GOEDE WEEK EN PASEN

 


Palmzondag, zondag 9 april
10.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Woensdag 12 april 19.30 uur: Dienst van vergeving – Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Witte Donderdag, 13 april 19.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Goede Vrijdag, 14 april 19.30 uur: Kruisverering en samenzang – pastor J. Adolfs

Paaszaterdag, 15 april 21.00 uur: Paaswake en eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: Aurora. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Pasen: Paaszondag 16 april 10. 30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: St. Caecilia.

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen

Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en

na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

 

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg

Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus.

Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen

en na afloop bij het kruis leggen.

 

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen

De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal

en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!