De Urbanuskerk Bovenkerk zoekt voor de Locatieraad een voorzitter (v/m) en een penningmeester (v/m)

Onze geloofsgemeenschap is een locatie van R.K. parochie Amstelland. De parochie omvat verder de locaties van de H. Augustinus, Z. Titus Brandsma, Goede Herder en St. Urbanus/Ouderkerk a/d Amstel.

Onze geloofsgemeenschap kerkt sinds 21 mei 2016 in de gerestaureerde Urbanuskerk te Bovenkerk. Daar werken we samen om de katholieke geloofsgemeenschap te zijn voor Amstelveen Zuid en Aalsmeer Oost. De locatieraad is het overlegorgaan voor de dagelijkse gang van zaken en is adviserend naar het bestuur. De locatieraad omvat de primaire werkvelden liturgie, pastoraat, catechese, caritas en de ondersteunende activiteiten voor communicatie, organisatie, financiën en het beheer van de gebouwen. Vanwege het samengaan van de voormalige zelfstandige parochies H. Geest en St. Urbanus zijn we volop in ontwikkeling. Wij zijn gemotiveerd om te werken aan eigentijdse vormen van katholiek-zijn.

Heeft u belangstelling of wilt u ons attent maken op mogelijke kandidaten, neem dan contact op met Guido Smit, bestuurslid R.K. parochie Amstelland en tijdelijk voorzitter van de locatieraad. tel. 06-28575093, mail: smitgm@ziggo.nl

Van onze voorzitter (v/m) wordt verwacht dat zij of hij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • communicatief vaardig is en het woord kan voeren
 • kan samenwerken met anderen
 • beleid kan verwoorden en beleidsmatig kan denken en handelen
 • het pastorale beleid van de parochie op begrijpelijke wijze kan communiceren en uitdragen
 • de geloofsgemeenschap kan representeren
 • kan delegeren
 • anderen kan stimuleren om taken op zich te nemen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

Van onze penningmeester (v/m) wordt verwacht dat hij/zij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • in staat is ten dienste van de geloofsgemeenschap te denken en te handelen.
 • aantoonbaar financieel deskundig is
 • kan samenwerken met de administrateur, de ledenadministratie en medewerkers van de actie bijdrage kerkbalans
 • namens de locatie deelneemt aan de financiële adviescommissie (FAC) van het parochiebestuur, samen met de collega-gemandateerde penningmeesters van de andere locaties.
 • beleidsmatig kan denken en handelen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

N.B.: Het spreekt vanzelf dat wij zullen zorgen voor een goede en ruime inwerkperiode.

'The Passion' in Ouder-Amstel

In het verlengde van het 150-jarig bestaan van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel wordt er, op initiatief van het parochiekoor Koor Elckerlyc, op woensdag 12 april a.s. om 20.30 uur een uitvoering gegeven van The Passion op het Kampje. Het wordt een geheel eigen, eigentijdse versie van ‘The Passion’, het lijdensverhaal van Jezus omlijst met moderne bekende muziek. De rol van de verteller is in handen van de bekende dorpsgenoot Ron Blaauw en de verdere uitvoering is in handen van de vele vrijwilligers.

Op de website van dit evenement valt over dit evenement het volgende te lezen:

 

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet. Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen. Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!

Voor meer informatie, zie http://passionouderamstel.nl

 

Het Informatiebord: feitjes op rijtjes

Sinds kort hangt het naast de hoofdingang van de kerk: het ANWB Informatiebord. Daar staat, naast de vermelding dat ‘onze Urbanus’ een Rijksmonument is, een aantal wetenswaardigheden op vermeld. Allereerst is het -als baken op het baken- voorzien van wat handige lokatie-informatie; geen overbodige luxe in de regio Amstelland waarin St. Urbanus de beschermheilige was en wat maakt dat de St. Urbanuskerk in Bovenkerk één van de vier ‘Urbanussen’ in de omgeving is. Daarnaast staan er in het kort wat feiten over de kerk en haar rijke geschiedenis op. Zo weet u waar u staat.

 

SAM’s kledingactie 2017

SAMEN GOED VOOR ELKAAR!

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30 – 12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u aanbevolen. “SAM’s kledingactie 2017” verder lezen

‘The Passion’ in Aalsmeer

Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is in de vorm van ‘The Passion’ al jaren een populaire uitzending op tv. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een eigen versie gemaakt. Zo is er een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de tekst van het lijdensverhaal gecombineerd met hedendaagse liederen. Het projectkoor, o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO- combo, o.l.v. Leon Doeswijk, is inmiddels al weer druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Het projectkoor is samengesteld uit verschillende leden uit Aalsmeer en omstreken, waaronder een aantal leden van ons parochiekoor Aurora.

Deze uitvoeringen zullen plaatsvinden in de Karmelkerk Aalsmeer op zaterdag 8 april om 20.00 uur en zondag 9 april om 19.00 uur. Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 1 april is er een try out om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2.

De kaartjes kosten € 6,-. De kaartverkoop in de Karmelkerk begint op zondag 19 maart na de viering van half tien en vervolgens op 26 maart en 2 april, en op woensdag 29 maart en 5 april om 19.15 uur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Karmeldenktank@gmail.com .