De rooms-katholieke bisschoppen in Nederland vragen de parochies om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze Veertigdagentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking binnen de bisschoppenconferentie, schrijft in de aankondiging: ´Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift.`

Bidden en geven

De bisschoppen riepen eerder gelovigen op om op Aswoensdag te bidden en te vasten voor vrede. Mgr. Van den Hout: “Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.”

Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie

Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie met de opvang van de enorme stroom vluch­te­lingen. In Oekraïne én in de lan­den eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluch­te­lingen terecht kunnen. De caritas­orga­ni­sa­ties zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Bijdragen kunnen wor­den overgemaakt via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie of rechtsreeks op het IBAN-num­mer:

Kerk in Nood

Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met fi­nan­ciële hulp:

Directe lijnen

Katholieke organisaties als de bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse, benadrukt de Kerkprovincie. Hierdoor komen giften en collecte-opbrengsten heel snel terecht bij de mensen in Oekraïne.

Mensen in het land

Intussen komt ook in Oekraïne zelf de hulpverlening van de plaatselijke caritas op stoom. Daarbij worden ook mensen bijgestaan die in het land zijn achtergebleven. Zo biedt Vyacheslav Grynevych hulp vanuit een schuilkelder in Kiev, waar hij onderdak biedt aan 36 mensen, onder wie vele kinderen. De Oekraïense priester is directeur van Caritas-Spes, een katholieke hulporganisatie die onder meer voor voedsel, drinkwater en veilige schuilplaatsen zorgt in de Oekraïense hoofdstad.

Angst, paniek en lijden

Volgens Aloysius John, secretaris-generaal van hulporganisatie Caritas Internationalis, is het leven van Oekraïners “in minder dan een week in een nachtmerrie veranderd”. “Angst, paniek en lijden” zijn een dagelijkse realiteit geworden in het land, waar een week geleden Russische troepen het land binnenvielen en een oorlog ontketenden.

De paus riep op woensdag tijdens de algemene audiëntie “alle mensen van goede wil” op om de lijdende Oekraïense bevolking nabij te zijn. Franciscus deed zondag tijdens het angelusgebed een oproep om humanitaire corridors mogelijk te maken, zodat vluchtelingen veilig het land kunnen verlaten.
Ook riep de paus wereldleiders met klem op om verdere escalatie te mijden.

(Bronnen: bisdomhaarlem-amsterdam.nl, rkkerk.nl, kro-ncrv.nl, kn.nl )