St. Urbanuskerk en pastorie

Noorddammerlaan 124 – 126,
1187 AG Amstelveen
IBAN NL33 INGB 0000 1338 68
Ten name van: Geloofsgemeenschap Heilige Geest / St. Urbanus

Secretariaat in de pastorie

Open op werkdagen van ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020 – 641 32 33, e-mail: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl
website: www.urbanusbovenkerk.nl
Facebook: St.Urbanuskerk
Twitter: @urbanuskerk

Maria beeld

De torenkapel (de toegangshal van de kerk) is dagelijks tussen 9.00 uur en 17.00 uur geopend voor een moment van gebed of bezinning, en om een kaarsje op te steken bij uw persoonlijke intentie.

Bezorgen van rouwbloemstukken

Op werkdagen van ma t/m do van 9:00 tot 12:00 uur op het secretariaat.

Het opgeven van misintenties

Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op de pastorie of via e-mail aan het secretariaat o.v.v. de betrokkene en de data. Het bedrag voor het stipendium is € 12,50 over te maken op IBAN NL33 INGB 0000 1338 68
ten name van: Geloofsgemeenschap Heilige Geest / St. Urbanus onder vermelding van “stipendium”.

Kerkbijdragen

Kerkbijdragen over te maken op IBAN NL33 INGB 0000 1338 68
ten name van: Geloofsgemeenschap Heilige Geest / St. Urbanus onder vermelding van “kerkbijdrage”. Voor de belasting kunt u gebruik maken van ANBI 824107160 t.n.v.  Parochie Amstelland te Amsterdam. Voor vragen kunt u terecht bij Hans Scheijde, e-mail: financien@urbanusbovenkerk.nl.

Ledenadministratie

Veranderingen in uw leefsituatie kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Dat is het geval bij: verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind. Voor vragen kun u terecht bij Ruud van der Vliet, telefoon 020 – 643 86 43 of e-mail: ledenadmin@urbanusbovenkerk.nl.

Vrijwilligers

Voor informatie over het werken als vrijwilliger of het doorgeven van veranderingen kunt u terecht bij Kees de Raaff, telefoon 06-467 33 091 of  e-mail: kdraaff@urbanusbovenkerk.nl.

Begraafplaatscommissie

Voor vragen kunt u terecht bij Jan van Rijt of Marga Arkesteijn, e-mail: begraafplaats@urbanusbovenkerk.nl.
Voor financiële vragen kunt u terecht bij Conny van den Helder, e-mail: bp@urbanusbovenkerk.nl.