St. Urbanuskerk en pastorie

Noorddammerlaan 124 – 126,
1187 AG Amstelveen
IBAN -nummer: NL33 INGB 0000 1338 68
Ten name van: R.K. Parochie Amstelland/H. Geest St. Urbanus

Secretariaat in de pastorie

Open op werkdagen van ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020 – 641 32 33, e-mail: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl
website: www.urbanusbovenkerk.nl
Facebook: St.Urbanuskerk
Twitter: @urbanuskerk

Mariabeeld

De torenkapel (de toegangshal van de kerk) is dagelijks tussen 9.00 uur en 17.00 uur geopend voor een moment van gebed of bezinning, en om een kaarsje op te steken bij uw persoonlijke intentie.

Bezorgen van rouwbloemstukken

Van ma. t/m do. van 10:00 tot 12:00 uur op het secretariaat.

Het opgeven van misintenties

Van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur op de pastorie of via e-mail aan het secretariaat o.v.v. de betrokkene en de data. Het bedrag voor het stipendium is € 12,50 over te maken op IBAN NL33 INGB 0000 1338 68
ten name van: R.K. Parochie Amstelland/H. Geest St. Urbanus onder vermelding van “stipendium”.

Nieuwsbrief

De e-mail nieuwsbrief komt elke 1e en 3e zondag van de maand uit en kent een aantal rubrieken als kalender, nieuws en misintenties. U kunt hierop een abonnement nemen door zich via de pagina Nieuwsbrief aan te melden. Eventuele kopij of reacties kunt u indienen via e-mail: webteam@urbanusbovenkerk.nl

Kerkbijdragen

Kerkbijdragen over te maken op IBAN-nummer: NL33 INGB 0000 1338 68
ten name van: R.K. Parochie Amstelland/H. Geest St. Urbanus onder vermelding van “kerkbijdrage”. Voor de belasting kunt u gebruik maken van ANBI 824107160 t.n.v.  Parochie Amstelland te Amsterdam. Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester via e-mail: financien@urbanusbovenkerk.nl.

Ledenadministratie

Veranderingen in uw leefsituatie kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Dat is het geval bij: verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind. Voor vragen kun u terecht bij Ruud van der Vliet, telefoon 020 – 643 86 43 of e-mailledenadmin@urbanusbovenkerk.nl.

Vrijwilligers

Voor informatie over het werken als vrijwilliger of het doorgeven van veranderingen kunt u terecht bij ons secretariaat.

Begraafplaatscommissie

Voor vragen kunt u terecht bij Jan van Rijt of Marga Arkesteijn, e-mail: begraafplaats@urbanusbovenkerk.nl.
Voor financiële vragen kunt u terecht bij Conny van den Helder, e-mail: bp@urbanusbovenkerk.nl.