Contact

St. Urbanuskerk en pastorie

Noorddammerlaan 124 – 126,
1187 AG Amstelveen
ING rekening NL33 INGB 0000 1338 68
Ten name van: Geloofsgemeenschap Heilige Geest / St. Urbanus

Secretariaat in de pastorie

Open op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon 020 – 641 32 33, e-mail: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl

Maria beeld

Het bezoeken van het Maria beeld in de entree van de kerk op
Alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Bezorgen van rouwbloemstukken

Alle werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur op het secretariaat
Alle werkdagen van 12:00 tot 17:00 uur in de entree van de kerk

Het opgeven van misintenties

Alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur op de pastorie of via e-mail aan het secretariaat o.v.v. de betrokkene en de data. Het bedrag voor het stipendium is € 10,- over te maken onze rekening onder vermelding van “stipendium”.

Kerkbijdragen

Kerkbijdragen over te maken op onze rekening onder vermelding van “kerkbijdrage”. Voor de belasting kunt u gebruik maken van ANBI 824107160 t.n.v.  Parochie Amstelland te Amsterdam. Voor vragen kunt u terecht bij Hans Scheijde, e-mail: financien@urbanusbovenkerk.nl.

Ledenadministratie

Veranderingen in uw leefsituatie kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Dat is het geval bij: verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind. Voor vragen kun u terecht bij Ruud van der Vliet, telefoon 020 – 643 86 43 of e-mail: ledenadmin@urbanusbovenkerk.nl.

Vrijwilligers

Voor informatie over het werken als vrijwilliger of het doorgeven van veranderingen kunt u terecht bij Edwin Barentsen, telefoon 06-588 250 91 of  e-mail: vrijwilliger@urbanusbovenkerk.nl.

Begraafplaatscommissie

Voor vragen kunt u terecht bij Jan van Rijt of Marga Arkesteijn, e-mail: begraafplaats@urbanusbovenkerk.nl
Voor financiële vragen kunt u terecht bij Conny van den Helder, e-mail: bp@urbanusbovenkerk.nl.

Ledenblad Het Kompas

Kopij inleveren bij het secretariaat of Rita van der Vliet-Loogman, e-mail: vlietcps@hetnet.nl.
Advertenties: Ina Kragtwijk, telefoon 020 – 645 82 29 of e-mail: ina.kb@casema.nl.
Redactie
Elly Kea, telefoon 020 – 645 24 19
Els Rentenaar, telefoon 020 – 640 23 38
Rita van der Vliet-Loogman, telefoon 020 – 643 86 43
Riet van Iersel-Hofmeijer, telefoon 020 – 641 91 48