Beste medeparochianen,

Na moeizaam maar rijp beraad heb ik besloten mijn werkzaamheden als coördinator van de geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus Bovenkerk medio februari te beëindigen. De verschillende bezigheden en taken vereisen meer tijd en inspanning dan ik kan geven.

Parochiebestuur en locatieraad zijn geïnformeerd en al zoekend naar een oplossing. Er is veel in gang gezet, maar ook nog veel te doen, want er staat nogal wat te gebeuren de komende jaren. Niet alleen de herbouw van onze Urbanuskerk, maar ook de ontwikkelingen op parochieel niveau.

Ik wens u allen en mijzelf toe dat dit alles in goede banen geleid wordt en dat daartoe snel de juiste menskracht op de juiste plaats beschikbaar komt én behouden blijft.

Met hartelijke groet,
Kees de Raaff

Noot van de redactie: de geloofsgemeenschap waardeert het bijzonder dat Kees zich heeft ingespannen voor deze uitdagende functie. Kees bedankt voor al je inzet!