ZONDAG 6 DECEMBER – 2E ZONDAG VAN DE ADVENT

Op deze zondag kunnen we het bekende verhaal lezen van Johannes de Doper – een nogal markante figuur die de mensen doopte, wat tot inspiratie heeft geleid voor menig schilderstafereel. Maar wat zegt het ons nog, vandaag de dag? Het liep immeers niet zo best met hem af?

Met de komst van Johannes de Doper begint de verkondiging van de Blijde Boodschap. Hij leert ons om ons gedrag onder de loep te nemen, en in de doop met water en met de heilige Geest mogen we ons verheugen dat de belofte van een nieuwe toekomst ons wacht….dragen ook wij die boodschap uit?

2e zondag:
De tweede kaars mag branden:
twee vlammetjes, kijk aan.
Ze zeggen: hoop gerust op
nóg meer licht in je bestaan

het tweede kaarsje brandt
– afbeelding: Marcel Jurriëns


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 1, 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.
Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij preekte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”


KERSTMIS MOET JE VIEREN!

De Nederlandse bisschoppen hebben in een collectieve oproep de aandacht gevraagd voor Kertmis, om het feest ook in deze ongewone omstandigheid van het COVID-19 virus vooral te blijven vieren. Er is hiervoor een speciale webpagina ingericht: vierkerstmis.nl – zo kunt u ook ‘digitaal aftellen naar Kerstmis’ en vindt u nog talloze tips en mogelijkheden om Kerst te vieren.

U vindt er ook een link om de prachtige afbeelding hierbij als poster uit te printen en voor het raam te hangen, misschien wel naast de kinderkleurplaat van dag 1?


Bijdrage van: pastor Jan Adolfs

WACHTEN

Wachten op het perron,
in de regen staren naar de rails,
kijken naar uit nacht en nevel opdoemende lichten,
aan alle verkleumde reizigers,
een dienstmededeling over vertraging:
het onbestemde wachten.

Wachten in de spreekkamer,
de wachtenden zijn genummerd,
op tafel tijdschriften van jaren geleden,
een metalen stem roept nummer dertien op:
het eindeloze wachten.

Wachten in een flat,
het scherm scheidt kwissen af,
de avonden zijn in de winter lang en doelloos,
zou er nog iemand komen:
het tergende wachten.

Wachten in de advent:
verder kijken dan de buitenkant,
kijken naar mensen om je heen,
ondanks het schemerdonker licht gaan zien,
wachten op de komst van een kind:
het hoopvolle wachten.


SPEELHOEKJE

MAAK JE EIGEN KERSTKRANS

Sinterklaas is nog niet geweest, of je mag alweer uitzien naar het volgende feest: het feest van Kerstmis! En in die tijd van wachten op Kerstmis wordt in de kerken altijd afgeteld door kaarsen aan te steken op de adventskrans: het eerste kaarsje op de eerste zondag en zo komt daar voor elke zondag die we verder tellen steeds een kaarsje bij.

Misschien hebben jullie thuis zelf zo’n kerstkrans? En je ziet ze tegenwoordig ook heel vaak aan de voordeuren van mensen hangen, als teken dat ze aftellen naar Kerstmis. Het is ook leuk om zelf een kerstkrans te maken! Daar vind je op Youtube ook veel filmpjes met uitleg over, maar in grote lijnen gaat dat zo:

Nodig:

 • heel veel dennentakken
 • snoeischaar
 • ijzerdraad of ring – of een basis cirkel van stro/riet
 • wikkeldraad
 • kniptang
 • visdraad
 • schaar
 • led-lampjes op batterijen
 • kerstversiering
 • stofzuiger
 • en natuurlijk een handige vader of moeder, of een ander ‘groot mens’ die je helpen kan als het lastig gaat…
 1. Je begint met het verzamelen van de dennentakken. Misschien heb je het geluk dat je dennenbomen in je tuin hebt die hier of daar bijgesnoeid kunnen worden, maar anders kun je die in het tuincentrum kopen
 2. Maak van ijzerdraad een cirkel. Die kun je zo groot of klein maken als je zelf wilt – als je kant en klaar een ring (of een ster) kunt kopen, dan kan dat natuurlijk ook: die zijn vaak net iets steviger
 3. Knip meerdere korte stukjes wikkeldraadjes. Hiermee knoop je later de takjes vast
 4. Knip daarna de dennentakken om een bosje takken te krijgen. Knip de takken tot ongeveer de grootte van papa’s hand > hoe langer je de dennentakken knipt, hoe wilder de kerstkrans en hoe dikker de bosjes, hoe dikker de krans.
 5. Een deel van het bosje takken leg je onder de cirkel en een deel op de cirkel. Deze maak je dan vast met een stukje wikkeldraad
 6. Als het eerste bosje eromheen gewikkeld is, knip je een volgend bosje en leg deze over de onderkant van het eerste bosje heen. Zo verhul je gelijk het wikkeldraad van het eerste bosje. Het belangrijkste is dat je altijd het nieuwe bosje over de onderkant van het oude bosje heen legt
 7. Ga door totdat heel het rondje bekleed is met dennentakken
 8. Nu de krans helemaal bekleed is, kun je de kerstkrans gaan versieren! Bijvoorbeeld met takjes met besjes of dennenappels – zorg dat je daarvoor een goede lijm(tang) gebruikt
 9. Rondt het af met lichtjes, bij voorkeur kerstlichtjes op batterijen. Deze drapeer je er als het ware bovenop. De lichtjes en de schakelaar zet je daarna vast met visdraad. De visdraad wikkel je rondom de krans en zie je verder niet > echte kaarsjes gebruiken lijkt ons niet zo verstandig….
 10. Klaar om af te tellen naar Kerstmis toe, met je eigen adventskrans!