MAANDAG 21 DECEMBER

Uit de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth in de lezing van vandaag kunnen we opmaken dat Maria, zelf zwanger, een zware reis ondernam om haar dierbare nicht bij te staan. De vreugde die zich daardoor met zich meebracht, is wel duidelijk! Schuilt daarin niet juist in deze ongewone tijd een opdracht voor onszelf in? Mogen wij degenen die nu onze steun zo hard nodig hebben bijstaan, al is dat op gepaste afstand…


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,39-45

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.
Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen, wat haar vanwege de Heer gezegd is.”


Bijdrage van Margaret Kappers – lector, (uitvaart-)koster en voorganger Woord- en Gebedsvieringen

Maria ontmoet Elisabeth:

2 vrouwen in blijde verwachting ontmoeten elkaar. Vrouwen in verwachting leven in hoop en bezorgdheid, in vertrouwen en onzekerheid tegelijk. Een beetje zoals wij allen nu leven, wat zal de toekomst ons brengen, in een mengeling in vertrouwen en vrees. Zo ook Maria en Elisabeth, zij hopen een kind te mogen verwachten, hun gesprek is waarschijnlijk hoopvol geweest, in het geloof, dat het goed zou komen. Hun hoofden buigen naar elkaar toe, ze zijn elkaar genegen en met hun handen houden ze elkaar vast, zorgzaam en liefdevol.
Geloven vraagt ook van ons: durven verwachten, dat er iets nieuws kan gebeuren, iets wat onmogelijk lijkt. Ons geloof is steeds vermengd met twijfels, want we laten ons leiden door onze ervaringen, mislukkingen.
Geloven is durven hopen op een nieuw leven, een nieuwe toekomst, zorgzaam en liefdevol naar elkaar toe.


Maria in de advent
Zij was nog een kind en kon nog dromen van geluk
Zo teer en zuiver als het morgenlicht.
Kind van mensen uit de straat, werd zij door God bestemd,
Werd haar beleefd gevraagd, of zij teer en zuiver als het morgenlicht.
De Zoon van alle mensen zou willen dragen, voeden en verwarmen.
Zij voelde leven en bewegen in haar schoot, maar kon niet weten, dat haar Kind
De hele mensheid zou bewegen, dat hij de hele wereld
Een hart en een ander aangezicht zou geven.
Ze was een kind en nauwelijks van school, kon zij niet vermoeden, dat zij,
De eeuwen door, zoveel mensen zou plezieren met haar droom van geluk.


SPEELHOEKJE

Het wordt licht!

In het Bijbelverhaal van vandaag kunnen we lezen dat Maria gaat logeren bij haar nicht Elisabeth. Allebei verwachten ze een kindje. Wie weet, zijn ze zo samen wel druk bezig om het in huis gezellig te maken, alles in afwachting van de komst van hun baby. En zelf je kamer opruimen en het een beetje gezellig maken, kan vast geen kwaad. Of heb je misschien ook logeerplannen? Dat is helemaal gezellig nu het buiten al zo gauw donker is!

Het valt te merken de laatste tijd: het wordt steeds eerder donker en het duurt steeds langer voordat ´s morgens het daglicht te zien is. Juist deze nacht is het de langste nacht: dan duurt het donker het langst voordat de zon weer opkomt en het licht te zien is. Maar we kunnen het binnen gezellig maken met kerstlichtjes! En wat dacht je van een zelfgemaakte lampion? Vraag of papa of mama een voorbeeld kan helpen uitprinten op stevig karton en als je het dan mooi gekleurd hebt, dan kunnen de lampjes geknipt en geplakt worden. Geen echte lichtjes erin laten branden hoor!klik hier, hier, hier of hier voor de voorbeelden.


Gebedje

Goede God,

Wij verlangen naar uw licht
Wij steken zelf lichtjes aan
zodat het steeds lichter wordt om ons heen en in ons.
Vandaag horen we over Maria en Elisabeth,
twee gewone vrouwen die allebei een kind verwachten.
Voor hen kwam de geboorte van Jezus en Johannes dichterbij.
Voor ons komt Kerstmis er aan.
Wij zijn in gedachten onderweg naar de stal,
maar wij gaan niet alleen. 
We gaan met de hulp van Maria 
op weg naar een nieuw begin!

Amen