WOENSDAG 9 DECEMBER

In de lezing van vandaag klinkt Jezus’ uitnodiging door. Nee, Hij zal de last die we te dragen hebben niet van ons overnemen, maar ons wel helpen om de last te dragen. Maar dat vraagt wel om een wisselwerking, om toenadering: breng je last naar Hem toe en het voelt vanzelf lichter. Tegelijk schuilt er kennelijk een les in: als we zo leven dat ons hart licht en nederig voelt, kortom als we ons hart niet zwaarder belasten met negatieve impulsen, dan wordt het al een stuk lichter om de last te dragen…

Als we de boodschap erin goed verstaan, dan kunnen we de innerlijke rust vinden die we nodig hebben om de lasten van ons leven te dragen. En als onze last lichter voelt, dan mogen we ons ook uitgenodigd voelen om elkaars lasten te helpen dragen...


Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,28-30

In die tijd nam Jezus het woord en sprak: “Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”


Bijdrage van Dorothée van Leer-Wassenburg, initiatiefneemster ‘Het Woord Voorop‘-vieringen en ‘Bijbelse Vertellingen, door de ogen van…

kerstdiner

ze hebben me gevraagd
voor het kerstdiner
aardig bedoeld
maar ik heb toch nee gezegd

ik ben niet zielig
kerstmis is niet moeilijker
dan al die andere eenzame dagen

mag het in maart ook
eens kerstmis zijn
of in augustus
of gewoon
op een doordeweekse dag

ik houd heus wel van garnalen
maar boerenkool smaakt net zo goed
als ze opgediend wordt
met oprechte gastvrijheid

mag het in maart ook een keer
kerstmis zijn
mag het altijd kerstmis zijn


SPEELHOEKJE

Het Onze Vader: niet zomaar een gebed!

Het bekendst gebed dat je kunt bidden is het Onze Vader: het wordt over de hele wereld gebeden door alle mensen in hun eigen taal. Het is het gebed dat Jezus zelf aan ons geleerd heeft, door het aan zijn leerlingen te leren en zo door te blijven geven.

Door te bidden kunnen we een beetje dichterbij God komen en zo ‘praten’ met God. Als je bidt, dan doe je dat omdat je iets wil vragen, omdat je hulp nodig hebt, of misschien wel om just te bedanken voor iets of je wilt iets ragen voor iemand anders. En in dat Onze Vader, daar zit eigenlijk alles in wat je daarvoor nodig hebt. Het gaat zo:

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Als je het zo hoort of leest, dan denk je misschien: wat een moeilijke woorden! En wat betekenen ze eigenlijk? We hakken het gebed in stukjes om er beter naar te kunnen kijken en te snappen wat er staat:

Het begint met Onze Vader, nou ja, dat is makkelijk en moeilijk tegelijk. We mogen God onze Vader noemen, want God is als een vader voor alle mensen op de hele wereld.

Met die in de hemel zijt bedoelen we: U woont in de hemel;

Uw naam worde geheiligd wil zoveel zeggen als: we noemen uw naam met eerbied, met respect. We zijn God dankbaar voor al het moois dat we elke dag zomaar krijgen. Maar het betekent ook dat we tijd maken om Bij God te zijn, en dat laten merken door te bidden.

De zin Uw rijk kome betekent dat wij erop mogen vertrouwen dat de wereld zoals God die bedoeld heeft er ooit zal komen, met zijn hulp – oftewel: ‘de wereld wordt dankzij U steeds mooier en beter’. God heeft een droom voor deze wereld en daar willen we graag aan meewerken. Zo wordt het een wereld waar mensen op een fijne manier met elkaar omgaan, elkaar helpen, elkaar vergeven als ze iets fout doen, eerlijk zijn en vooral lief zijn voor elkaar

en met Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel zeggen we dat God weet wat goed voor ons is en dat geldt voor iedereen, waar je ook bent, voor alle mensen die nu leven en die eens geleefd hebben.

Met Geef ons heden ons dagelijks brood zeggen we tegen God dat we het fijn vinden dat Hij ons alles geeft wat we nodig hebben om van te leven, maar we vragen ook dat iedereen voldoende heeft om van te kunnen leven.

Dan bidden we en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, zo zeggen we sorry voor wat fout is gegaan en wat we beter hadden kunnen doen. Soms maken we ruzie, soms gaat er gewoon iets fout. En dan is het belangrijk dat we sorry tegem elkaar kunnen zeggen en elkaar een nieuwe kans willen geven. Dan komt het weer goed

…en we sluiten af met en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Daarmee zeggen we dat er soms dingen kunnen gebeuren waardoor het wel lijkt alsof alles fout gaat en niemand naar ons luistert. Dan kunnen we zelfs twijfelen of God wel naar ons luistert. Maar als we denken dat het nooit meer goed komt en we alleen maar letten op onze pijn en ons verdriet, dan luisteren we misschien zelf niet meer goed. En daarom vragen we God of hij ons beschermt. Want misschien gebeuren er dan nog wel nare dingen in ons leven, maar dan voel je je krachtig en sterk genoeg om dat te kunnen dragen. Dat zou mooi zijn! Amen! Oftewel: en zo is het!

een boekje met het Onze Vader, plus uitleg, om te printen vind je hier


Doolhof: op zoek naar Jezus die helpt om je last te kunnen dragen….

Wilt u dagelijks de berichten van de Digitale Adventskalender ontvangen? Mail naar: webteam@urbanusbovenkerk.nl of schrijf u in via de website.