In deze dagen voorafgaand aan Pasen zijn er geen vieringen in De Bovenzaal in wijkcentrum Westend en de verbouwing van het Noorddamcentrum zal pas per eind mei door de heringebruikname weer vieringen mogelijk maken. Voor een overzicht van de vieringen op de overige locaties verijzen wij u naar de agenda. Op Eerste Paasdag, zondag 17 april a.s., zal er om 10:30 uur weer een Paasviering zijn in De Bovenzaal, met pastor Adolfs als voorganger en met medewerking van koor St. Caecilia.

Tijdens de bijzondere herdenkingsdagen gedurende deze Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille- of Paaszaterdag) kunt u wel een aantal teksten ter inspiratie van ons verwachten. Houd u daarvoor vooral onze blogpagina in de gaten…

De webredactie