Wat sinds de fatale brand in 2018 als wens voor Bovenkerk begon, wordt nu concreet: binnenkort wordt gestart met de herbouw van de kerk, die naar verwachting tot eind 2022 zal duren. Restauratiearchitect Cor Bouwstra ziet het als een enorme uitdaging om de kerk in wezen ‘beter te maken dan het al was’.

Het herstel van het gebouw zal in een viertal fases gebeuren:

Het herstel van de nog rechtopstaande gewelven; 

Gewelven die ingestort zijn worden weer aangebouwd / nieuw gebouwd; 

Het dak wordt geplaatst; 

Dan volgt de afbouw, met al het metselwerk,.

zie ook het verslag van RTVAmstelveen