DINSDAG 15 DECEMBER

Heeft u er ook zo’n hekel aan, als iemand ‘ja’ zegt maar ‘nee’ doet? Beloofd is beloofd, zeggen we dan. Of: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Is ons handelen wel in overeenstemming met wat we zeggen dat we doen? En wat als we dat zeggen over ons christen-zijn, of nog preciezer: onze katholieke uitgangspunten – kunnen we onze daden wel rijmen met wat Jezus ons heeft voorgeleerd en andersom? Maar er kleeft nog een maar aan: we moeten vooral ook niet te snel over iemand oordelen. Dat wat we zien is slechts de buitenkant, een fractie, een momentopname. En dan kan het na een eerste reactie of indruk misschien zomaar ineens meevallen…

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 21, 28-32

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: “Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”
Ze zeiden: “De laatste.”
Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken.
Maar zelfs nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.”


Bijdrage van Margaret Kappers – lectrice, (uitvaart-)koster en voorganger Woord- en communievieringen

“Kijk naar elkaar om, ook naar de mensen, die je niet zo goed kent.
Zo heeft ons geloof de eeuwen doorstaan en zo gaan we nog eeuwen door.”

Jezus heeft het vandaag over een vader, druivenplukker, en zijn 2 zonen.
De ene lijkt een brave jongen, hij is beleefd en voorbeeldig, de ander lijkt een tegenpool ten opzichte van broer en is nukkig en dwars. Maar het blijkt toch anders te zijn, schijn bedriegt. Bij nader inzien blijkt de eerst zoon veel mooie praatjes te hebben, hij belooft wel van alles, maar doet niet veel. De andere zoon zegt wel “nee” maar doet toch, wat hij moet doen en valt best mee.

We kunnen de ander dus soms gemakkelijk verkeerd inschatten, het volk, dat door iedereen met de nek wordt aangekeken, wordt door Jezus serieus genomen en belet hem niet om de mens achter zijn daden barmhartig tegemoet te treden, een duidelijke tegenstelling met de manier, waarop wij soms naar anderen kijken en een oordeel vellen.

De oorzaak ligt vaak bij ons zelf door onwetendheid, weinig bereidheid om naar iemand te luisteren en objectief te blijven. Er wordt vaak een beroep op ons gedaan om “ja” te zeggen op een vraag van de ander, maar toch is “nee” zeggen ook niet verkeerd, want leren “nee” te zeggen, zonder je schuldig te voelen is niets anders dan op een respectvolle manier zorg te dragen voor jezelf om anderen weer te kunnen steunen.
Zorg voor jezelf is zorg voor elkaar!


SPEELHOEKJE

Spelletje: geen ja en geen nee

Dit spel is vast bekend – en je hebt er geen pen en papier, of geen bord, dobbelstenen of pionnen voor nodig én het kan zelfs op veilige afstand (zelfs via Skype, Zoom, of videobellen) gespeeld worden! Een van de kinderen is degene die wordt ondervraagd. Het kind dat de vragen van de ander(en) krijgt, mag daarop geen ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. Om het spel voor alle kinderen tegelijkertijd leuk te maken, kunt je iedereen om de beurt een vraag laten stellen.
Wie de ander zover gekregen heeft dat hij of zij toch ‘ja’ of ‘nee’ heeft gezegd, mag het daarna proberen. 

Tip voor papa/ mama: Als de kinderen het moeilijk vinden om vragen te bedenken, kunt u ook van te voren een thema opgeven waar de vragen over moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan huisdieren, of familieleden, of school.


spelletje: alles omgekeerd

nee ja

Bij dit spel roept een iemand opdrachten naar de andere deelnemers bij dit spel. Deze opdrachten moeten worden uitgevoerd. Roep twee of drie opdrachten die de andere kinderen achter elkaar moeten uitvoeren. Als dit voor iedereen duidelijk is, dan verander je de regels een klein beetje: alles wordt omgedraaid! De andere kinderen mogen dan niet meer doen wat de opdrachtgever vraagt, maar ze moeten juist het omgekeerde doen.
Bijvoorbeeld: ‘steek je duim omhoog’ > de kinderen doen hun duim omlaag.
‘Stap naar rechts’> de kinderen zetten een stap naar links. ‘Steek je been naar voren’> de kinderen steken hun been naar achteren.
Maar je kunt ook denken aan een taak als ‘Ga vooral niet springen’ en dan moeten de kinderen dus wel springen. Als een kind de opdracht toch uitvoert zoals je zegt, dan is hij of zij af.

Tip voor papa/ mama: in het begin kan dit een verwarrend spel zijn en is er mogelijk begeleiding bij nodig (gewoon meedoen kan natuurlijk ook!) Als alle kinderen het spel goed begrijpen, dan kunt u ze aan elkaar opdrachten laten geven.

Wat ideeën:
– Raak de grond aan
– Schrijf je naam op een blad
– Raak iets roods aan
– Ga zitten
– Geef elkaar geen hand
– Ga op tafel staan
– Zing een vrolijk liedje
– Zeg iets onaardigs tegen elkaar

– Knik ja