foto: A. Broerse-van Hal

Dat doet hij middels een feestelijke viering op zondag 29 januari a.s. om 10:30 uur in de Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg, Amsterdam.

>> Het is al eens genoemd in het eerdere bericht, waarin werd aangekondigd dat er in de St.-Urbauskerk aanstaande zondag 29 januari a.s. geen viering is, evenals alle andere locaties binnen de parochie buiten de Augustinuskerk. Zo heeft het pastoresteam en ieder die hiervoor belangstelling heeft de gelegenheid om de viering bij te wonen en deken Bakker persoonlijk te feliciteren / afscheid van hem te nemen. Aansluitend is er een receptie met een eestelijk middagprogramma.<<

Deken Bakker is sinds 2006 deken van Amsterdam geweest en hij is voor velen in de omgeving een vertrouwd gezicht – zeker ook nadat onze kerklocatie vanaf 2014 tot dezelde parochie behoort als ‘zijn’ Augustinuskerk. Hij is veel mensen tot steun tijdens de kantelmomenten van het leven, waarbij hij als geen ander in staat is om de oude woorden te plaatsen in de context van deze tijd; ieder die in de gelegenheid is geweest om een viering bij te wonen waarin hij de gemeenschap is voorgegaan, die is niet zonder boodschap of anders toch tenminste een diepere gedachte weer huiswaarts gegaan. Maar waar we niet omheen kunnen, dat is zijn leetijd: vanwege zijn 80-ste verjaardag, gaat hij met emeritaat. Ook grijpt deken Bakker deze gelegenheid aan om terug te blikken op zijn 50-jarig priesterjubileum, ook al is dat inmiddels zo’n 2,5 jaar geleden. Nu neemt hij dan afscheid, hoewel het de kanttekening draagt dat hij zich nog zal blijven bezighouden met pastorale taken.

Ook in het bisdomblad Samen Kerk, editie januari 2023 – pagina 8 e.v., en op de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam wordt middels een interview / persoonlijk portret aandacht besteed aan het afscheid van deken Bakker.

Vanaf deze plek wensen wij deken Bakker op voorhand een inspirerende en feestelijke viering toe en een warm afscheid tot besluit.

De webredactie, Edwin en Els.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *