Meerdere keren per jaar vragen we u van verschillende kanten om een bijdrage. Zo vraagt de geloofsgemeenschap of u mee wilt doen met de Actie Kerkbalans en de Stichting Vrienden vraagt of u door schenkingen deelneemt aan de fondswerving voor het herstel van de St. Urbanuskerk. Aan de Stichting Vrienden betaalt u als vaste donateur een jaarlijkse bijdrage. Aan beiden kunt u een specifieke schenking doen of bij testament een legaat toekennen. Maar betaalt u dan niet dubbel en waarvoor betaalt u dan? Die vraag wordt wel vaker gesteld en daarom deze uitleg.

Geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus

Uit de bijdrage aan de Actie Kerkbalans én de collectes betaalt de geloofsgemeenschap haar activiteiten als vieringen, de voorgangers, het drukken van de misboekjes en de bladen Spirit en Het Kompas, de verlichting, de verwarming, etc. Ook de gebouwen worden daarvan onderhouden en daar hebben we jaarlijks met een financieel tekort te maken. Kortom, de geloofsgemeenschap redt het onderhoud van het Rijksmonument niet alleen meer. Daarom hebben we bij de renovatie en herinrichting van de kerk rekening gehouden met het gebruik van culturele evenementen.

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert deze culturele activiteiten. U kunt dan denken aan orgelconcerten, kerstconcerten met koren en verenigingen, open monumentendagen, etc. Uw bijdrage als donateur van de Stichting en de verdiensten op deze culturele activiteiten worden voor 100% ingezet om de kerk en pastorie als Cultureel Erfgoed te onderhouden. De Stichting richt zich ook op fondswerving voor het Rijksmonument en het Jule Anneessens orgel. De Stichting is nauw verbonden aan de kerkelijke gemeenschap en alle donaties – bij voorkeur 5-jarige “Onderhandse Overeenkomsten” – worden voor 100% ingezet om de kerk, toren, pastorie, orgel en interieur als Cultureel Erfgoed te onderhouden en te renoveren.

Samenvatting

Dus er zijn twee partijen die gezamenlijk de zorg voor onze kerk, het Rijksmonument, op zich nemen. Zij streven ernaar dat de St. Urbanus een levend kerkelijk en cultureel centrum van Bovenkerk/Amstelveen kan zijn.

R.K. geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus
IBAN: NL 33 INGB 0000 1338 68
RSIN/ANBI t.n.v. R.K. parochie Amstelland: 824107160

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
IBAN: NL76 RABO 0302 3505 00
RSIN/ANBI met erkenning “Culturele Instelling”: 802102682

Belastingvoordeel

Het doneren aan beide Stichtingen heeft als voordeel dat uw donaties voor 100% ten goede komen aan het onderhoud van het Cultureel Erfgoed. Voor u als donateur zit daar ook een voordeeltje aan. Uw donaties zijn voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben die gaan over donaties, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, e-mail financien@urbanusbovenkerk.nl.

Gerelateerde artikelen:
Kerkbijdragen
Voordelig schenken