Doneren

Meerdere keren per jaar vragen we u van verschillende kanten om een bijdrage. Zo vraagt de geloofsgemeenschap of u mee wilt doen met de actie Kerkbalans, de Stichting Instandhouding vraagt of u door schenkingen deelneemt aan de fondswerving en aan de Stichting Vrienden betaalt u een jaarlijkse bijdrage als donateur. Aan alle drie kunt u een specifieke schenking doen of bij testament een legaat toekennen. Maar betaalt u dan niet dubbel en waarvoor betaalt u dan? Die vraag wordt wel vaker gesteld en daarom deze uitleg.

Geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus

Uit de bijdrage aan de Actie kerkbalans én de collectes betaalt de geloofsgemeenschap haar activiteiten als vieringen, het drukken van de misboekjes en de bladen Spirit en Het Kompas, de verlichting, de verwarming, etc. Ook de gebouwen worden daarvan onderhouden en daar hebben we jaarlijks met een financieel tekort te maken. Kortom, de geloofsgemeenschap redt het onderhoud van het Rijksmonument niet alleen meer. Daarom hebben we bij de renovatie en herinrichting van de kerk rekening gehouden met het gebruik van culturele evenementen.

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert deze culturele activiteiten. U kunt dan denken aan orgelconcerten, kerstconcerten met koren en verenigingen, open monumentendagen, etc. Uw bijdrage als donateur van de Stichting en de verdiensten op deze culturele activiteiten worden voor 100% ingezet om de kerk en pastorie als Cultureel Erfgoed te onderhouden.

Stichting Instandhouding

Dan bestaat de Stichting Instandhouding kerk en orgel Bovenkerkse Urbanus. Deze stichting organiseert geen activiteiten, maar richt zich alleen op fondswerving voor het Rijksmonument. De Stichting is nauw verbonden aan de kerkelijke gemeenschap en alle donaties – bij voorkeur 5-jarige “Onderhandse Overeenkomsten” – worden voor 100% ingezet om de kerk en pastorie als Cultureel Erfgoed te onderhouden en te renoveren.

Samenvatting

Dus er zijn drie partijen die gezamenlijk de zorg voor onze kerk, het Rijksmonument op zich nemen. Zij streven er naar dat de St. Urbanus een levend kerkelijk en cultureel centrum van Bovenkerk/Amstelveen kan zijn.

Belastingvoordeel

Het doneren aan beide Stichtingen heeft als voordeel dat dit voor 100% ten goede komen aan het onderhoud van het Cultureel Erfgoed. Voor u als donateur zit daar ook een voordeeltje aan. Uw donaties zijn voor 125% aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben die gaan over donaties, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Hans Scheijde, telefoon (020) 647 24 27 of email financien@urbanusbovenkerk.nl.

Gerelateerde artikelen:
Kerkbijdragen
Voordelig schenken