Nu het dak op het kerkgebouw dicht is en het herstel van de muren en gewelven vordert, wordt het tijd om langzaamaan aan het hoofdstuk van de herinrichting van onze kerk te beginnen. En zoals we vorig jaar juni berichtten, zal een aanzienlijk deel van het kerkinterieur van de St. Werenfriduskerk in het Friese Workum overgaan naar ´onze´ Urbanus. De beide pastores hebben daarvoor afgelopen zomer een intentieverklaring getekend, zoals te lezen viel in eerder artikel.

Zoiets gaat natuurlijk niet ´zomaar´ voor de kerk in kwestie. De herbestemming van een interieur van een dergelijke grootte is natuurlijk niet niks en voor de betrokken geloofsgemeenschap betekent dit het gevolg van de sluiting van de eigen kerk. Een kerksluiting is een heftige gebeurtenis en ook voor een deel van de mensen binnen onze eigen geloofsgemeenschap een niet onbekend fenomeen. In dit voorbeeld bevinden wij ons aan de zijde dat een einde in deze vorm op deze plek een nieuw begin mag betekenen. Dan is het misschien een zegen voor ons dat het op deze manier ook vormgegeven wordt. Dat in de hoop en het vertrouwen dat de interieurstukken, die zo lang getuige geweest zijn van zoveel momenten in de zovele mensenlevens van de kerkgangers daar, hier nog lange tijd een nieuw onderkomen mogen krijgen.

De Leeuwarder Courant berichtte op 8 januari jl. in een artikel over deze ´oversteek´ van het interieur en de tekst van het artikel leest u onderstaand:

Waarom het interieur van de verkochte Werenfriduskerk in Workum naar een afgebrande kerk in Amstelveen gaat

Het complete interieur van de Werenfriduskerk in Workum wordt verplaatst naar de in 2018 afgebrande Sint-Urbanuskerk in de wijk Bovenkerk in Amstelveen.

De Zalige Titus Brandsmaparochie, waaronder de rooms-katholieke Werenfriduskerk in Workum valt, heeft toestemming gekregen het complete interieur te verplaatsen naar Amstelveen. Daar brandde op 15 september 2018 de monumentale Sint-Urbanuskerk af. Zaken als het doopvont en het altaar van Workum krijgen een nieuwe plek in de herbouwde kerk. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft hiermee ingestemd.

De eerder aangekondigde verkoop van de Werenfriduskerk aan een projectontwikkelaar is definitief geworden. In september vond de laatste dienst in het gebouw plaats. De vergunningaanvraag voor verbouw van het pand aan het Noard tot zorgappartementen ligt bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Architect Hans Achterbosch in Leeuwarden ontwikkelt deze plannen en moet het exterieur in stand houden, omdat De Werenfriduskerk een monument is. Hij was niet bereikbaar voor een toelichting.

Vice-voorzitter Bas Flapper van het parochiebestuur in Bolsward vertelt dat er 26 zorgappartementen komen voor mensen met dementie of met een indicatie voor een verzorgingshuis. De woningen komen zowel in het kerkgebouw als in de pastorie. Als een uitbouw in de tuin toegestaan wordt, komen er nog zes appartementen bij. ,,We hopen dat de vergunning in april binnen is, dan kan na de bouwvak gestart worden met de verbouw.’’

Met de verkoop bespaart de parochie jaarlijks 50.000 tot 60.000 euro aan onderhoudskosten. Dat is ook de reden dat eerder afstand werd gedaan van de kerken in Witmarsum en Makkum. ,,Ons beleid is dat deze lokale kerken zich zelfstandig verder ontwikkelen.’’

In Workum is daarvoor al een plek gevonden. De rooms-katholieken huren het voormalig dienstencentrum van Waldrikhiem vlak bij de Werenfriduskerk en richten dat in als kerkruimte. De verwachting is dat daar in april een nieuwe start gemaakt kan worden. ,,We moeten hier doorheen. Het sluiten van de oude kerk is emotioneel vrij zwaar, maar we verwachten in de nieuwe situatie te kunnen groeien.’’

De activiteiten die zorgorganisatie Patyna ontwikkelde voor de ouderen in het dienstencentrum zijn per 1 januari verplaatst naar Nij Mariënacker.