Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Niemand hoeft echter honger te hebben als we voedseloverschotten geven aan de mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Dat is goed voor mens en milieu.

Voedselhulp

De vrijwilligers van de Voedselbank delen elke week voedselpakketten uit. Om deze pakketten mogelijk te maken wordt de Voedselbank ondersteund door bedrijven, instellingen, overheden en particulieren met onder meer geld- en voedseldonaties. Ook uw hulp is hard nodig.

Ons streven

De Voedselbank streeft ernaar om wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket te verstrekken aan de inwoners van Amstelveen, die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. De Voedselbank fungeert als een schakel tussen enerzijds overschot (bijvoorbeeld bij de supermarkten) …en anderzijds de mensen met een laag inkomen in de gemeente. Hierdoor wordt verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast wijst de Voedselbank haar klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat de klanten weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Steun ons

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen. We zetten er een aantal op een rij:

  1. Steun met een donatie.
  2. Wordt vrijwilliger.
  3. Geef voedsel (dat niet over de houdbaarheidsdatum is).
  4. Kom in actie of organiseer een actie.

Kom in actie en doneer!

U kunt doneren door een gift over te maken op bankrekeningnummer (IBAN):
NL70 RABO 0155673998 t.n.v. Stichting Voedselbank Amstelveen.

Caritas Amstelland
Caritas Amstelland