Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 oktober 10:00-15:30 uur de derde Inspiratiedag in het parochiecentrum van de Willibrordus kerk te Heiloo.

Thema “Het alledaagse”

We blijven heel dicht bij het alledaagse en daarmee stemmen we in met onze paus Franciscus, die zegt: ‘God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet in het alledaagse op je weg door het leven.’

Alain Verheij

We hebben een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’. Verheij is lid van het Theologische Elftal van Trouw en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Doelgroep

De inspiratie dag is speciaal voor vrijwilligers, pastores, predikanten, bestuurders en andere belangstellenden en wordt georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland.

Programma

10.00 u inloop – koffie en thee
10.30 u welkom – lied
10.35 u inleiding door Alain Verheij
11.30 u pauze – koffie en thee
11.45 u presentaties – werkwinkels (eerste ronde)
12.30 u pauze met eigen lunchpakket (soep, fruit en melk aanwezig)
13.15 u presentaties – werkwinkels (tweede ronde)
14.00 u viering van Woord en Gebed
14.30 u afsluiting van de dag onder het genot van een drankje

Keuze in presentaties – werkwinkels

  • Met Alain Verheij doorpraten over zijn inleiding
  • Zingen met Wilma Wieringa en Felicity Goodwin
  • ‘God vinden in het alledaagse; God vinden in je kerkgemeenschap’ We gaan we op zoek naar waar we God vinden (of sporen van God) in ons leven van alledag. Hoe/waar vinden we inspiratie en kracht in een gemeenschap om dat met anderen te delen en het verhaal van God en mensen verder te brengen? We wisselen hoop-volle initiatieven uit. Misschien ook eens bij elkaar kijken? o.l.v. Leo Mesman
  • Shockerende, controversiële en misbruikte Bijbelverhalen: Abraham moet zijn zoon Izaak offeren, van Paulus moeten vrouwen zwijgen. Of toch niet? Wat moet je ermee? o.l.v. Nico Smit.
  • Geen leven zonder – nieuwe – rituelen! Op zoek naar de onmisbaarheid en kracht van oude én nieuwe rituelen voor in de liturgie én het leven van alle dag. o.l.v. Ko Schuurman.
  • In het kielzog van het evangelie o.l.v. Jan Verbruggen met medewerking van Bert Haring (slachtofferhulp) en Anne de Bruin (stille rapers – ziet u ook veel zwerfvuil?)

Organisatie

Kosten € 7,50 p.p. te voldoen bij binnenkomst; koffie, thee, soep, (karne-)melk en fruit zijn gratis.

Aanmelding
Mevr. Kiki Kint
e-mail kikikint@xs4all.nl
of 0251-769046 / 06-24603829
of d.m.v. bijgevoegde opgave formulier.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

PS Heeft u een interessant project in uw parochie en wilt u dat delen met anderen, neem dan contact op met de werkgroep!