De Kruisweg van Titus Brandsma in het processiepark bij de Bonifatiuskapel in Dokkum is sinds kort voor iedereen vanuit huis mee te bidden. Op vierpasen.nl staat een filmpje waarmee bij de veertien staties van de lijdensweg van Christus kan worden stilgestaan en gebeden.

Brandsma wordt 15 mei heilig verklaard door paus Franciscus. Dit was aanleiding om de staties te fotograferen en de kruisweg te voorzien van teksten en muziek.

De kruiswegstaties zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Jac Maris, die met Titus Brandsma bevriend was. Het idee komt van Brandsma, die ook de drijvende kracht was achter de herleving van Bonifatiusbedevaarten naar Dokkum en de bouw van de Bonifatiuskapel.

De staties zijn gefotografeerd door Frans Sijtsma uit Dokkum. Zijn foto’s vormen de basis van het filmpje dat nu online te zien is. Bij iedere statie verschijnt de tekst van een terugkerend gebed. De foto’s zijn ook samengebracht met de nieuw geschreven meditaties en muziek in het recent bij uitgeverij Adveniat verschenen boekje Kruisweg van Titus Brandsma.

zie bronartikel Katholiek Nieuwsblad