Zoals iedereen weet heeft de felle brand die in de Urbanuskerk heeft gewoed een groot deel van het gebouw en het interieur in de as gelegd. Ook de zo kenmerkende kruiswegstaties aan de wanden van de binnenzijde van de kerk hebben zwaar te lijden gehad van de brand: eerst door de verzengende hitte, daarna door de enorme hoeveelheden bluswater en invloeden van buitenaf. Dolf Middelhoff van de Stichting Vrienden brengt regelmatig verslag uit van de voortgang van het herstel.

Voor het herstel van de kruiswegstaties is een bedrag van ongeveer drieënhalve ton nodig en daarnaast heel veel tijd. De Adviesgroep Kruiswegstaties heeft vorig jaar geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn voor de staties: vervangen door staties uit een kerk die gaat sluiten, vervangen door fotoafdrukken, of herstellen (al dan niet in combinatie met tijdelijke fotoafdrukken). De Adviesgroep kwam tot het unanieme besluit volledige restauratie van de kruiswegstaties aan het parochiebestuur aan te bevelen. De parochie heeft dat advies overgenomen.

Deze column is in zijn geheel verschenen op de website van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en maakt met andere verslagen in woord en beeld deel uit van de serie “Achter de kaft ” van Dolf Middelhoff, hoofdredacteur en fotograaf.