Rock Solid

Rock Solid

De kerk is een plek waar jongeren, of ze gelovig zijn of niet, graag heen gaan om God beter te leren kennen. “Onze Rock Solid-club” is voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar. De Rock Solid-club komt doorgaans op de laatste zondag van de maand tussen 13:00 en 15:00 uur bij elkaar in de pastorie van de kerk.
Op dit moment is er 3 x per jaar een KWD. Met Palmpasen, Pinksteren en Kerst.  Voor alle kinderen, niet leeftijdgebonden. KWD is gedurende de mis op zondag.
Wilt uw kind eens komen kijken en misschien wel meedoen? Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij:
Yvonne Brom: telefoon 06-26124372, e-mail: rocksolidliteclub@gmail.com.

Kinderwoorddienst

Op verschillende zondagen door het jaar is er een Kinderwoorddienst. Deze bieden aan de jongste kinderen in de basisschoolleeftijd de gelegenheid om onder “kerktijd” leuke dingen doen: een spannend verhaal lezen, kleuren, tekenen of knutselen. Het is iedere keer weer een verrassing. De Kinderwoorddiensten zijn er met Palmpasen, Pinksteren en Kerstmis.