Onze gemeenschap is afhankelijk van de bijdragen van parochianen. Dit gebeurt op twee manieren. De eerste manier is de bijdrage door collectes en bij bijzondere gelegenheden zoals bij misintenties, huwelijken, uitvaarten, jubilea etc.

De tweede manier is de jaarlijkse bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Actie kerkbalans

Parochianen geven per huishouden een regelmatige bijdrage voor de kosten die de geloofsgemeenschap moet maken. Vaak is deze kerkbijdrage gebaseerd op een toezegging voor een vast bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Uiteraard worden er ook veel incidentele giften gedaan. Omdat persoonlijke omstandigheden wijzigen, houden we elk jaar opnieuw de actie Kerkbalans. Te denken is aan verhuizingen, veranderde werksituaties, veranderende gezinssamenstelling, etc..

De hoogte van de kerkbijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als minimum vraagt de kerk € 15,- per jaar voor de ontvangst van het parochieblad Spirit en naar keuze de e-mail nieuwsbrief die twee keer per maand verschijnt. Als u buiten de grenzen van de parochie woont is dat € 30,- per jaar i.v.m. de kosten van de postbezorging. Vanaf € 80,- per jaar bent u lid van de gemeenschap.

Regeling begraafplaats

Alleen parochianen kunnen gebruik maken van de begraafplaats. Zie voor de regeling: https://www.urbanusbovenkerk.nl/voor_parochianen.

In het voorjaar wordt daarom ieder jaar de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Deze actie van de gezamenlijke kerken is bedoeld om u extra aan te sporen om uw bijdrage te doen of aan te passen aan uw persoonlijke omstandigheden.  In de maand oktober herinneren wij u aan de kerkbijdrage. Uiteraard kunt u zich hiervoor het hele jaar aanmelden.

Voor een kerkbijdrage kunt u hier de brief Actie Kerkbalans 2023 met het machtigingsformulier downloaden. Wij zien uw kerkbijdragen graag tegemoet op IBAN: NL 33 INGB 0000 1338 68 t.n.v. R.K. Geloofsgemeenschap H. Geest / St. Urbanus te Amstelveen.

Gerelateerde artikelen:
Doneren
Voordelig schenken