Kerkklokken in heel Nederland zullen woensdagmiddag een kwartier luiden van 17.15 tot 17.30 uur voor vrede in Oekraïne. De Raad van Kerken heeft alle kerken in het land verzocht om mee te doen aan de actie. De St. Urbanuskerk van Bovenkerk sluit zich hier van harte bij aan. Want uit alle agressie en leed in Oekraïne kan niets goeds voortkomen. Het geweld dient zo snel mogelijk te stoppen.

Het luiden van de klokken gaat vooraf aan een gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht. Onder de titel Vrede is voor iedereen kunnen daar tweehonderd mensen deelnemen aan een bijeenkomst, die wordt geleid door bisschop Gerard de Korte van het bisdom Den Bosch en scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Raad van Kerken hoopt dat het luiden van de klokken voor iedereen een moment is om stil te staan bij de „verwarrende en angstige gebeurtenissen” in Oekraïne.