Zalig Kerstmis
en een
gezegend Nieuwjaar

Namens het pastoresteam, pastor Adolfs,
lectoren, koren en vrijwilligers

de redactie