De oproep voor het luiden van de klokken was aanvankelijk voor drie woensdagen, maar wij vinden het belangrijk dat ook na deze drie keer de klokken te horen zijn. Daarom zullen ook vanavond tussen 19:00 en 19:15 uur de kleine en middelste klok van de toren weer te horen zijn. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De Raad van Kerken in Nederland nam samen met christelijke organisaties dit initiatief in deze onzekere tijd van de coronacrisis. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media,” zo luidt de oproep van de organisatie.

Zie ook het eerdere bericht